Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Iωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Μη μέλη της επιτροπής:
Σωκράτης Χάσικος Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5 Ιουνίου και 27 Νοεμβρίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, έτσι ώστε το Πειθαρχικό Συμβούλιο των δικηγόρων να μπορεί να διατάξει την καταβολή των εξόδων της ενώπιόν του διαδικασίας από δικηγόρο που καταδικάστηκε για πειθαρχικό αδίκημα ή, σε περίπτωση αθώωσής του, από τον παραπονούμενο. Πρόσθετα, παρέχεται εξουσία στο συμβούλιο να εισπράττει τα έξοδα αυτά ως χρηματική ποινή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από τη Νομική Υπηρεσία, σε συνεννόηση με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή, η προτεινόμενη τροποποίηση, που αφορά την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, έχει καταστεί αναγκαία, επειδή, μετά από πρόσφατες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου για τον τρόπο δίωξης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, έχει τροποποιηθεί ο διαδικαστικός κανονισμός του συμβουλίου, ώστε πλέον να απαιτείται ορισμός ερευνώντος λειτουργού, γεγονός που συνεπάγεται την καταβολή εξόδων. Τα εν λόγω έξοδα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, θα υπολογίζονται από την Επιτροπή Εξωδικαστηριακής Αμοιβής του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και θα εγκρίνονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο στην κλίμακα €10.000 έως €50.000 των αστικών αγωγών και θα εισπράττονται από αυτό ως χρηματική ποινή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008».

 

 

2 Δεκεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων