Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2008 Νόμος (Αρ. 1) του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Νοεμβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΚΟΤ ποσού ύψους €4.469.900 για σκοπούς διαφήμισης και τουριστικής προβολής.

Ειδικότερα, οι δαπάνες για τις οποίες ζητούνται συμπληρωματικές πιστώσεις αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τη διεξαγωγή διαφημιστικής εκστρατείας στα διαφημιστικά μέσα οργανωτών ταξιδιών.

2. Την ενίσχυση των διαφημιστικών ενεργειών του ΚΟΤ σε χώρες όπου οι οργανωτές ταξιδιών παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για τη χειμερινή περίοδο και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

3. Τη φιλοξενία στην Κύπρο και άλλες ενέργειες προβολής στο εξωτερικό, ώστε να καταστούν δυνατά τα ακόλουθα:

α. Η φιλοξενία περισσότερων δημοσιογράφων, για να παρουσιάσουν τις δυνατότητες της Κύπρου ως χειμερινού προορισμού, αλλά και παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν στην επιλογή της Κύπρου ως προορισμού για συνέδρια και για προπονήσεις ομάδων.

β. Η πραγματοποίηση επιπρόσθετων εκδηλώσεων για προώθηση του χειμερινού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων και εκδηλώσεων για ειδικά ενδιαφέροντα και συνεδριακό τουρισμό.

4. Εκδηλώσεις στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους, μετά την ολοκλήρωση των επαφών υπηρεσιακών παραγόντων και μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ με οργανωτές ταξιδιών σε διάφορες αγορές, έχει φανεί ότι την προσεχή χειμερινή περίοδο αυξάνονται κατά 75 000 οι αεροπορικές θέσεις σε ναυλωμένες πτήσεις, σε σύγκριση με την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο 2007-2008. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ διευκρίνισε ότι για την υλοποίηση του πιο πάνω προγραμματισμού των οργανωτών ταξιδιών είναι αναγκαία η έγκριση των ζητούμενων δαπανών. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι, μετά από ολοκληρωμένη μελέτη, η δραστηριοποίηση του ΚΟΤ για αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο κατανεμήθηκε σε τριετές σχέδιο δράσης, με το πρώτο έτος να έχει ήδη στεφθεί με επιτυχία.

Απαντώντας σε ερωτήματα που υπέβαλαν μέλη της επιτροπής, ο ίδιος πιο πάνω εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα κριτήρια στα οποία ο ΚΟΤ στηρίζεται για την επιλογή των ταξιδιωτικών οργανωτών, καθώς και των δημοσιογραφικών πρακτορείων είναι η σοβαρή δέσμευση από πλευράς των ταξιδιωτικών οργανωτών ότι θα υπάρξει η επιθυμητή αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Ο εν λόγω εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι η διαφημιστική δραστηριοποίηση του ΚΟΤ γίνεται σε χώρες που δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, όπως τα αραβικά κράτη, η Γερμανία, η Νορβηγία, η Λιθουανία, η Ιρλανδία κ.ά., και ότι με την έλευση των προγραμματισμένων 75 000 τουριστών στην Κύπρο θα επαναλειτουργήσει μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων που είχαν κλείσει κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να καταθέσουν στην επιτροπή αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2008, οι οποίες, όπως ανέφεραν, έχουν σημειώσει αύξηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

25 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων