Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό), έτσι ώστε τα απαιτούμενα για διορισμό προσόντα του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος να καθορίζονται από το συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις της συγκλήτου.

Όπως ανέφερε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι ισχύοντες κανονισμοί προβλέπουν ότι τα απαιτούμενα για διορισμό προσόντα του διοικητικού προσωπικού καθορίζονται από τη σύγκλητο και εγκρίνονται από το συμβούλιο, ενώ τα αντίστοιχα άρθρα του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου προνοούν ότι αυτά καθορίζονται από το συμβούλιο. Γι’ αυτό, όπως επισήμανε η ίδια, κρίθηκε αναγκαία η εν λόγω τροποποίηση, ώστε ο νόμος και οι σχετικοί κανονισμοί να συνάδουν μεταξύ τους.

Ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, υπέβαλε προς τους αρμοδίους διευκρινιστικά ερωτήματα και ζήτησε για σκοπούς ενημέρωσής της στοιχεία σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τα οποία δόθηκαν οι σχετικές απαντήσεις.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

17 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων