Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 30 Οκτωβρίου και στις 13 Νοεμβρίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΟΗΟ-ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 23(2) του περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Κανονισμών, ώστε να επεκταθεί το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των πιο πάνω υπαλλήλων στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, η οποία θα ισχύσει κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών.

2. Ο καθορισμός του εφάπαξ ποσού που θα καταβάλλεται στους πιο πάνω υπαλλήλους κατά την αφυπηρέτησή τους, με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου, του εξηκοστού δεύτερου και του εξηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους, αντίστοιχα, καθώς και ο καθορισμός της ηλικίας και του ποσού που θα καταβάλλεται σ’ αυτούς στις περιπτώσεις που υποβάλλουν αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο διευθυντής του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας δήλωσαν πως με τους υπό αναφορά κανονισμούς υλοποιείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υιοθέτηση της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και στους υπαλλήλους του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή διατυπώνει τη διαφωνία της, ως θέμα αρχής, στην επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ δήλωσαν πως συμφωνούν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Ο διευθυντής του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ανέφερε στην επιτροπή ότι το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών ετοιμάστηκε, αφού έγιναν διαβουλεύσεις και υπήρξε η σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων του οργανισμού, επισημαίνοντας ότι κανένας υπάλληλος δεν είναι ενταγμένος στη συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται, ως θέμα αρχής, την απόρριψη των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εισηγείται, κατά πλειοψηφία των μελών της, την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

 

 

18 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων