Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Όπως είναι γνωστό, για την υπό αναφορά πρόταση νόμου έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων. Ύστερα όμως από την αναβολή της συζήτησης του θέματος από την ολομέλεια στις 10 Ιουλίου 2008, η επιτροπή επανεξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2008.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός της πρότασης νόμου, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της νεότερης συνεδρίασής της η επιτροπή επανεξέτασε την εν λόγω πρόταση νόμου και αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή έχει κατατεθεί.

17 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων