Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:         

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Ιουλίου και στις 11 Νοεμβρίου 2008.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Τελωνείων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ιδιωτικού λεωφορείου που αποκτήθηκε από δικαιούχο πρόσωπο πολύτεκνης οικογένειας δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου σε άλλο μη αδειούχο πρόσωπο, χωρίς το τελευταίο να υποχρεώνεται να καταβάλλει το φόρο εγγραφής του λεωφορείου, νοουμένου ότι έχει λάβει σχετική άδεια από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 

          Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση, η τροποποίηση αυτή κρίνεται αιτιολογημένη και δίκαιη, γιατί θα διευκολύνει τις πολύτεκνες οικογένειες να πωλήσουν σε προσιτές τιμές τα ιδιωτικά λεωφορεία που κατέχουν, χωρίς να απαιτείται ο νέος αγοραστής να καταβάλει για τα οχήματα αυτά φόρο εγγραφής. 

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

          Υπό το φως των πιο πάνω και υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη συγκατάθεση των εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας στην προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008».

         

 

 

17 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων