Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Nίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Νοεμβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του νόμου περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η δυσκολία που σήμερα έχει το ΤΕΠΑΚ όσον αφορά την εξεύρεση κατάλληλου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που να κατέχει διδακτορικό τίτλο, για τη στελέχωση του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Ειδικότερα, στον προτεινόμενο νόμο καθορίζονται τα προσόντα και η πείρα αναφορικά με το προσωπικό χωρίς διδακτορικό τίτλο, για τη στελέχωση του πιο πάνω τμήματος στις τέσσερις βαθμίδες του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, νοουμένου ότι το προσωπικό αυτό δε θα ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού του προσωπικού στο εν λόγω τμήμα.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που εισηγείται το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω και αφού έλαβε υπόψη της ότι παρόμοιες ρυθμίσεις έγιναν ήδη στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

17 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων