Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμοί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας του 2008»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, σκοπείται η αναθεώρηση των ισχυόντων περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν με τον περί Συντάξεων Νόμο. Σκοπείται επίσης η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας δήλωσαν στην επιτροπή πως με τους υπό αναφορά κανονισμούς εκσυγχρονίζονται οι ισχύοντες κανονισμοί που διέπουν τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα των υπαλλήλων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και επιπρόσθετα υλοποιείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υιοθέτηση της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και στους υπαλλήλους του υπό αναφορά συμβουλίου, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ δήλωσαν πως υιοθετούν πλήρως τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή, διατυπώνει τη θέση ότι διαφωνεί, ως θέμα αρχής, με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης γενικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται, ως θέμα αρχής, την απόρριψη των προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών που ρυθμίζουν την επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του υπό αναφορά συμβουλίου.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Με την επιφύλαξη της πιο πάνω αναφερόμενης διαφωνίας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εισηγείται την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

 

 

 

4 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων