Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του ΚΕΒΕ. Το Συμβούλιο Καλλυντικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμου, ώστε να προστεθεί σε αυτόν Δωδέκατο Παράρτημα το οποίο να περιλαμβάνει τις εκάστοτε μεταβατικές διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών που προσαρμόζουν τις απαιτήσεις αναφορικά με τα καλλυντικά προϊόντα στην εκάστοτε τεχνική πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα των καλλυντικών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, κάθε κοινοτική Οδηγία που επιφέρει προσαρμογές στην τεχνική πρόοδο στον τομέα αυτό υιοθετείται με τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τα καλλυντικά προϊόντα, λόγω του ότι η έναρξη της ισχύος είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία μεταφοράς και συναφώς δεν είναι νομοτεχνικά ορθό οι εν λόγω Οδηγίες να υιοθετούνται με διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. Με την προτεινόμενη τροποποίηση σκοπείται η υιοθέτηση απλοποιημένου μηχανισμού για τη μεταφορά κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και γι’ αυτό προτείνεται οι εν λόγω Οδηγίες να δύναται να υιοθετούνται στην εσωτερική έννομη τάξη με διατάγματα του Υπουργού Υγείας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη άμεσης ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, καθότι εκκρεμεί η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο συγκεκριμένων Οδηγιών που επιφέρουν προσαρμογές στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων, η οποία θα πρέπει να γίνει με την έκδοση υπουργικών διαταγμάτων. Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει σχετικές προειδοποιητικές επιστολές προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη μεταφορά των εν λόγω Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου αυτού από καθαρά νομοτεχνική άποψη, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

4 Νοεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων