Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 27 Οκτωβρίου 2008. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ. Εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, λόγω κωλύματος των εκπροσώπων της, δεν παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 21Α και 32 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, σκοπείται η επέκταση της ηλικίας της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μόνιμων υπαλλήλων του ΕΤΕΚ από το εξηκοστό (60ό) στο εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας τους.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, μέλη της επιτροπής υπέβαλαν προς τους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ το ερώτημα κατά πόσο έχει μελετηθεί και αξιολογηθεί η προτεινόμενη ρύθμιση σε σχέση με τυχόν επιπτώσεις επί των συνταξιοδοτικών ταμείων. Συναφώς, εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ ανέφερε ότι σχετική εμπεριστατωμένη μελέτη ετοιμάζεται σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διαβουλεύσεις.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει εναρμόνιση των ρυθμίσεων που αφορούν τους όρους εργασίας των υπαλλήλων του ΕΤΕΚ με τους όρους εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων, ειδικότερα όσον αφορά το συνταξιοδοτικό όριο ηλικίας.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, όλοι όσοι κλήθηκαν και παρέστησαν στις συνεδρίες της επιτροπής εξέφρασαν τη σύμφωνη θέση τους αναφορικά με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, αφού προηγουμένως διορθωθούν νομοτεχνικά σε συνεννόηση και με τους αρμοδίους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάσσονται εναντίον της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών, για λόγους που θα επεξηγήσουν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

27 Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων