Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την πρόταση νόμου «Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Ανδρέας Θεμιστοκλέους
Γιώργος Περδίκης Νίκος Τορναρίτης
Γιαννάκης Θωμά Ανδρέας Αγγελίδης
Κλαύδιος Μαυροχάννας Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον πρόεδρό της και βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Οκτωβρίου 2008.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διαγραφή από τον πίνακα του βασικού νόμου του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ώστε αυτός να εξαιρεθεί από τις πρόνοιες του εν λόγω νόμου που προβλέπει για το ασυμβίβαστο ορισμένων επαγγελματικών και άλλων δραστηριοτήτων ορισμένων αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η εξαίρεση αυτή κρίνεται αναγκαία, για να δοθεί η ευχέρεια τήρησης της υποχρέωσης διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με την κοινοτική απόφαση 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου με την οποία οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για σχέδια νομοθετικών διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Σύμφωνα με τον ίδιο εισηγητή, η ενδεδειγμένη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ψήφισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του βασικού νόμου που ρυθμίζει το ασυμβίβαστο ορισμένων επαγγελματικών και άλλων δραστηριοτήτων ορισμένων αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Όπως σημειώθηκε από τον ίδιο, η υποχρέωση αυτή πηγάζει από το άρθρο 105, παράγραφος (4) της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η παραβίασή της θα μπορούσε να οδηγήσει ένα κράτος μέλος ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας λόγω παραβάσεως.

Σημειώνεται ότι στις 10 Ιουλίου 2008 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και Νομικών πραγματοποίησαν από κοινού συνάντηση με εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στα πλαίσια της οποίας έτυχαν ενημέρωσης για την υποχρέωση που έχουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαβουλεύονται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν νομοθετούν σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της τελευταίας.

Επεξηγώντας ειδικότερα τις πρόνοιες του κεκτημένου ενώπιον των επιτροπών, ο εν λόγω εκπρόσωπος ανέφερε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της κοινοτικής απόφασης 98/415/ΕΚ, οι αρχές των κρατών μελών ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για κάθε σχέδιο νομοθετικής διάταξης που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη συνθήκη, ενδεικτικά σε ό,τι αφορά:

1. τα νομισματικά θέματα,

2. τα μέσα πληρωμής,

3. τις εθνικές κεντρικές τράπεζες,.

4. τους κανόνες που εφαρμόζονται στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς κ.λπ.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος διευκρίνισε, ως “αρχή” του κράτους μέλους θεωρείται και το νομοθετικό σώμα, όταν τα προτεινόμενα νομοθετήματα προέρχονται από μέλη του και συνεπώς έχει και αυτό την υποχρέωση διαβούλευσης.

Ο πιο πάνω εκπρόσωπος επισήμανε τέλος ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχει θεωρητικά το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί κατά του κράτους μέλους, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η διαδικασία “μη συμμόρφωσης”, με βάση την οποία το κράτος μέλος μπορεί να οδηγηθεί μέχρι το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το δεύτερο ενδεχόμενο, σύμφωνα με τον εν λόγω εκπρόσωπο, είναι να προσβληθεί από ιδιώτη το κύρος της νομοθετικής διάταξης για την οποία δεν ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη διαδικασία διαβούλευσης με όλες τις ανεπιθύμητες συνέπειες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και παράλληλα εισηγητής της υπό αναφορά πρότασης νόμου και ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και τάσσονται υπέρ της ψήφισής της σε νόμο. Οι πιο πάνω πλευρές διευκρινίζουν επίσης ότι υιοθετούν την πιο πάνω πρόταση νόμου, έτσι ώστε να δοθεί η ευχέρεια να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη με βάση το κοινοτικό κεκτημένο διαδικασία διαβούλευσης για τη θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς με τον τρόπο αυτό να τοποθετούνται πάνω στην ουσία της προτεινόμενης ρύθμισης, η οποία στο στάδιο αυτό δεν αποτέλεσε και το σκοπό κατάθεσης της πρότασης νόμου.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

27 Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων