Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Ανδρέας Θεμιστοκλέους
Γιώργος Περδίκης Νίκος Τορναρίτης
Γιαννάκης Θωμά Ανδρέας Αγγελίδης
Κλαύδιος Μαυροχάννας Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2008. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, κατά τρόπο ώστε ο αριθμός των υποψηφίων που εκάστοτε καλείται σε προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ να μην περιορίζεται στο τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί, αλλά να είναι τριπλάσιος των θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η δημοσίευση.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται να εξαλειφθεί το φαινόμενο να προσέρχονται ενώπιον της ΕΔΥ για προφορική εξέταση λιγότεροι υποψήφιοι απ’ όσες τελικά είναι οι υπό πλήρωση θέσεις, κάτι που υποχρεώνει την ΕΔΥ να περιορίζει την επιλογή της σε αυτούς που προσέρχονται ενώπιόν της και που δεν είναι πάντοτε οι καταλληλότεροι. Με την προτεινόμενη ρύθμιση η ΕΔΥ θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να επιλέγει τους καταλληλότερους, με αποτέλεσμα να εξυπηρετείται η αξιοκρατία και η χρηστή διοίκηση.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την υφιστάμενη διάταξη της υπό τροποποίηση νομοθεσίας, ο αριθμός των υποψηφίων που καλείται σε προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ περιορίζεται στο τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί. Η εν λόγω διάταξη δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που εμπίπτουν στην πιο πάνω βασική νομοθεσία και δυσχεραίνει το έργο της ΕΔΥ για επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων. Αυτό οφείλεται στο ότι κατά το στάδιο που η επιτροπή καλεί τους υποψηφίους σε προφορική εξέταση ο αριθμός των κενών θέσεων μπορεί να έχει αυξηθεί, ενώ η επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να αυξήσει παράλληλα και τον αριθμό των υποψηφίων που θα καλέσει ενώπιόν της για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Για το λόγο αυτό, η ΕΔΥ εισηγήθηκε την τροποποίηση του πιο πάνω νόμου, κατά τρόπο που ο αριθμός των υποψηφίων που μπορεί να καλεί ενώπιόν της για προφορική εξέταση να μην περιορίζεται στο τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί, αλλά να είναι τριπλάσιος των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η δημοσίευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, η ΕΔΥ αναμένει ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση θα επιτευχθούν τα ακόλουθα:

1. Θα εξαλειφθεί το φαινόμενο να προσέρχονται ενώπιόν της για προφορική εξέταση λιγότεροι υποψήφιοι απ’ όσες είναι τελικά οι προς πλήρωση θέσεις.

2. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα καλούνται θα είναι τριπλάσιος των υπό πλήρωση κενών θέσεων, με αποτέλεσμα να δίδεται η ευχέρεια στην επιτροπή να επιλέγει τους καταλληλότερους, κάτι που εξυπηρετεί την αξιοκρατία και τη χρηστή διοίκηση.

3. Η συγκεκριμένη διάταξη θα εναρμονιστεί με τις αντίστοιχες πρόνοιες των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006, οι οποίοι τυγχάνουν εφαρμογής για την πλήρωση θέσεων που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

Όλοι οι προσκεκλημένοι υιοθέτησαν τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου και εξέφρασαν τη συμφωνία τους για την προώθηση και ψήφισή του σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

27 Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων