Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Οκτωβρίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και ΣΥΠΥΑΛΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ απέστειλε γραπτό υπόμνημα στην επιτροπή στο οποίο εκφράζει τη συμφωνία της αναφορικά με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την Αρχή Λιμένων, έτσι ώστε να γίνει δυνατή, υπό όρους και περιορισμούς, η εκχώρηση της ενάσκησης ορισμένων εκτελεστικής φύσεως εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής όχι μόνο στα μέλη του συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο υπό τροποποίηση άρθρο, αλλά και στο γενικό διευθυντή ή σε επιτροπές αποτελούμενες από μέλος ή μέλη του συμβουλίου και το γενικό διευθυντή ή από άλλους υπαλλήλους της Αρχής, για σκοπούς διευκόλυνσης της καθημερινής διεκπεραίωσης των εργασιών της Αρχής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι αρμοδιότητες που το συμβούλιο επιθυμεί να εκχωρήσει αφορούν θέματα καθημερινής διεκπεραίωσης των εργασιών της Αρχής, όπως είναι η υλοποίηση της διαδικασίας των προσφορών, η υπογραφή των επιταγών που εκδίδει η Αρχή για πληρωμή μισθών του προσωπικού της και άλλων επιταγών για πληρωμή οφειλών της σε τρίτους, η παραχώρηση άδειας σε τρίτους για χρήση λιμενικού χώρου, καθώς και οι αρμοδιότητες οι οποίες υπάγονται κατά κύριο λόγο στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της διεύθυνσης της Αρχής. Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση θα απελευθερωθούν τα μέλη του από διοικητικές διαδικασίες που δεν υπάγονται στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους και ταυτόχρονα θα αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που σημειώνονται σήμερα στην καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών της Αρχής.

Ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου δήλωσε ότι παρόμοια ρύθμιση με την προτεινόμενη περιλαμβάνεται και σε νομοθεσίες άλλων ημικρατικών οργανισμών, όπως της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας εισηγήθηκε την τροποποίηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου με την προσθήκη σχετικής πρόνοιας σε αυτό, ώστε το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να εξακολουθήσει να έχει την ευθύνη των πράξεων που θα εκτελούνται από τα όργανα στα οποία θα εκχωρούνται οι σχετικές αρμοδιότητες.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, υιοθετώντας την πιο πάνω εισήγηση, πρότεινε ειδικότερα όπως αυτή υλοποιηθεί σύμφωνα με τον περί Εκχωρήσεως της Ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ τινός Νόμου Νόμο του 1962.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, υιοθετώντας τις πιο πάνω εισηγήσεις, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008».

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων