Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 13 Οκτωβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΥΧΑΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΧΑΚ ποσού ύψους 88.470 ευρώ για την παραχώρηση αύξησης στους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων του ΧΑΚ. Οι εν λόγω αυξήσεις προβλέπεται να είναι ύψους 2% από την 1η Ιανουαρίου 2008, με ελάχιστο ποσό αύξησης 27,33 ευρώ το μήνα, και 1,5% από την 1η Ιανουαρίου 2009, με ελάχιστο ποσό αύξησης 20,51 ευρώ το μήνα. Επιπρόσθετα, σκοπείται η αύξηση της εισφοράς του ΧΑΚ προς το Ταμείο Ευημερίας των υπαλλήλων του κατά 0,3% επί της μισθοδοσίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, οι πιο πάνω αυξήσεις προκύπτουν από τη συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, η οποία υπογράφτηκε μεταξύ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Συντεχνίας Υπαλλήλων Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΣΥΧΑΚ), η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, όλοι οι εμπλεκόμενοι εξέφρασαν τη σύμφωνη άποψή τους σε σχέση με τις πρόνοιες που περιέχονται στο υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ υιοθετούν το σκοπό του εν λόγω νομοσχεδίου, διατηρούν ορισμένες επιφυλάξεις, τις οποίες θα αναπτύξουν κατά τη συζήτησή του στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.

 

14 Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων