Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008» και για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργός Περιοχών Λιμένων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, καθώς και των προτεινόμενων κανονισμών, oι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 30 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας και των βασικών κανονισμών για την Αρχή Λιμένων Κύπρου, έτσι ώστε να αντικατασταθεί η ερμηνεία του όρου “πλοηγός”, όπως αυτός απαντά στις υπό αναφορά νομοθεσίες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και το γενικό διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, καθώς και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να διαγραφεί η υφιστάμενη πρόνοια που καθορίζει ότι τη διακυβέρνηση πλοίου που εισπλέει ή αποπλέει από λιμάνι της δικαιοδοσίας της Αρχής Λιμένων Κύπρου αναλαμβάνει πρόσωπο που δεν ανήκει στο πλοίο και να αντικατασταθεί με πρόνοια που καθορίζει ότι υπάλληλος της Αρχής, εξουσιοδοτημένος από αυτήν, αναλαμβάνει να συμβουλεύει τον πλοίαρχο σχετικά. Με αυτό τον τρόπο περιορίζονται οι ευθύνες της Αρχής και προστατεύονται τα συμφέροντά της.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008», καθώς και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

7 Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων