Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ Νίκος Κουτσού

Όπως είναι γνωστό, για την πιο πάνω πρόταση νόμου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ετοίμασε σχετική έκθεση, η οποία κυκλοφόρησε στις 7 Ιουλίου 2008. Με απόφαση όμως της ολομέλειας της Βουλής, στις 10 Ιουλίου 2008, η συζήτηση της εν λόγω πρότασης νόμου αναβλήθηκε, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμο να επανεξεταστεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας για τελική τοποθέτηση όλων των πλευρών της.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, αφού επανεξέτασε την πρόταση νόμου σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2008, δήλωσε ότι υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

30 Σεπτεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων