Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Νικόλας Παπαδόπουλος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παραχώρηση αύξησης στους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ύψους 2%, από την 1η Ιανουαρίου 2008, με ελάχιστο ποσό αύξησης 27,33 ευρώ το μήνα, και 1,5% από την 1η Ιανουαρίου 2009, με ελάχιστο ποσό αύξησης 20,51 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, οι εν λόγω αυξήσεις προκύπτουν από το πλαίσιο καθοδήγησης αναφορικά με την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους ημικρατικούς οργανισμούς, όπως αυτό έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Οικονομικών και τους γενικούς γραμματείς των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ και το οποίο καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, όλοι οι εμπλεκόμενοι εξέφρασαν τη σύμφωνη θέση τους με τις πρόνοιες που περιέχονται στο υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.

 

 

30 Σεπτεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων