Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Μουσκάλλης Γιώργος Βαρνάβα
Κλαύδιος Μαυροχάννας Νίκος Κουτσού
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2008. Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων (ΠΟΑΠ) και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 18 του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ανακουφίσεως Παθόντων Κανονισμών, ώστε να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Αύξηση των ειδικών μηνιαίων συντάξεων και ειδικών μηνιαίων χορηγημάτων που παραχωρούνται στους παθόντες, εξαιρουμένων των ποσών που λαμβάνουν οι ανάπηροι παθόντες για τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις αναφορικά με τα τέκνα τους, κατά 5% από την 1η Ιανουαρίου 2007 και κατά 5% από την 1η Ιανουαρίου 2008, καθώς και αύξηση μέχρι 5% του ειδικού μηνιαίου χορηγήματος που παρέχεται σε χήρες πεσόντων και συζύγους αγνοουμένων από τις ίδιες ημερομηνίες.

2. Τροποποίηση του τρόπου αναθεώρησης/αναπροσαρμογής των ειδικών μηνιαίων συντάξεων και ειδικών μηνιαίων χορηγημάτων που παραχωρούνται στους παθόντες, ώστε η αναθεώρησή τους από την 1η Ιανουαρίου 2008 να γίνεται με βάση την αναθεώρηση των βασικών συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων ανέφερε στην επιτροπή ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί είναι το αποτέλεσμα εκτενούς μελέτης και διαβούλευσης με την ΠΟΑΠ και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων και ότι το Υπουργείο Οικονομικών κατέληξε σε συμφωνία με την ΠΟΑΠ αναφορικά με το ύψος των αυξήσεων που θα παραχωρηθούν στους παθόντες που λαμβάνουν ειδικές μηνιαίες συντάξεις και ειδικά μηνιαία χορηγήματα. Η ίδια διευκρίνισε ότι η αύξηση του ειδικού μηνιαίου χορηγήματος σε χήρες πεσόντων και συζύγους αγνοουμένων από την 1η Ιανουαρίου 2007 και από την 1η Ιανουαρίου 2008 θα πρέπει να είναι μέχρι 5%, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το εν λόγω χορήγημα να υπερβαίνει για οποιοδήποτε δικαιούχο το ανώτατο ποσό της βασικής σύνταξης που παρέχεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η συνολική πρόσθετη δαπάνη που απαιτείται για την παραχώρηση των πιο πάνω αυξήσεων για τα έτη 2007 και 2008 υπολογίζεται να ανέλθει στα €2,41 εκατομ. και μπορεί να καλυφθεί από τα αποθέματα του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΠ δήλωσε ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς και εξέφρασε την ικανοποίηση της οργάνωσής του για την υλοποίηση της πιο πάνω συμφωνίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, εκφράζοντας την ευαρέσκειά της για την υλοποίηση των πιο πάνω δεσμεύσεων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων