Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Αντρέας Φακοντής Χρήστος Στυλιανίδης
Σκεύη Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2008.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμών με την αύξηση του ύψους των δημόσιων βοηθημάτων που παραχωρούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι η προτεινόμενη αύξηση του ύψους του δημόσιου βοηθήματος εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο στήριξης των ομάδων των συμπολιτών μας που δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για τη ζωή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τελευταία αναθεώρηση στο ύψος του δημόσιου βοηθήματος, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2007, προβλέπει τα εξής:

1.

Για το λήπτη £222,00 (€379,31) το μήνα
2. Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του £111,00 (€189,65) το μήνα
3. Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του £66,60 (€113,79) το μήνα

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς το ύψος των δημόσιων βοηθημάτων που παραχωρούνται για κάλυψη βασικών αναγκών αυξάνεται κατά 12% ως ακολούθως:

1. Για το λήπτη €425,00 το μήνα
2. Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του €212,50 το μήνα
3. Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του €127,50 το μήνα

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισήμανε ότι η εισήγηση για αύξηση του δημόσιου βοηθήματος για βασικές ανάγκες κατά 12% έγινε με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν ύστερα από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), καθώς και τη συνολική αύξηση στο δείκτη τιμών καταναλωτή 2007/2006 για τα επιλεγμένα αγαθά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού λόγω της αύξησης στις τιμές βασικών καταναλωτικών αγαθών και της αύξησης στις τιμές των πετρελαιοειδών.

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι με την προτεινόμενη αύξηση υλοποιείται ο στόχος του προγράμματος διακυβέρνησης για αύξηση του δημόσιου βοηθήματος σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι μέχρι σήμερα. Το ποσοστό αύξησης είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με το 2007 και με την αύξηση αυτή η κυβέρνηση υλοποιεί σταδιακά το στόχο μείωσης του αριθμού των πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.

Η ίδια ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις στο δημόσιο βοήθημα θα συνεπάγονται πρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους €20.600.000 περίπου. Η επιπρόσθετη δαπάνη για κάλυψη των αυξήσεων για τις τρέχουσες περιπτώσεις ληπτών δημόσιου βοηθήματος, καθώς και για κάλυψη των νέων περιπτώσεων της περιόδου από την 1η Ιουλίου 2008 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008 προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα €7.285.000.

Σημειώνεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί θα ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2008. Σημειώνεται επίσης ότι με τις προτεινόμενες αυξήσεις στο δημόσιο βοήθημα αυξάνονται κατ’ αναλογία τα επιδόματα για ενοίκιο και αναπηρία.

Συναφώς, η υπουργός δήλωσε ότι στόχος του υπουργείου της είναι η υιοθέτηση ενεργητικών πολιτικών που θα δώσουν κίνητρα στα άτομα λήπτες δημόσιου βοηθήματος, για να ενταχθούν στην πλήρη απασχόληση. Η ίδια επανέλαβε ότι ο περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος χρήζει αναθεώρησης, καθότι δε λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διάφορων ομάδων ληπτών δημόσιου βοηθήματος και δήλωσε ότι σύντομα θα ετοιμαστεί ειδική μελέτη από το υπουργείο για την τροποποίηση του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης τα μέλη της επιτροπής αναφέρθηκαν στην ανάγκη εκ νέου μελέτης των βασικών αναγκών των ληπτών δημόσιου βοηθήματος και στην ανάγκη αναθεώρησης και εμπλουτισμού των βοηθημάτων αυτών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού Ιωνάς Νικολάου, απευθυνόμενος στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επισήμανε ότι θα πρέπει να γίνει μία ειδική μελέτη που να καταδεικνύει το ποσό εκείνο του δημόσιου βοηθήματος που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ληπτών δημόσιου βοηθήματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων