Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Μουσκάλλης Γιώργος Βαρνάβα
Κλαύδιος Μαυροχάννας Νίκος Κουτσού
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Ιουλίου 2008. Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ταμείου Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων (ΠΟΑΠ) και της ΠΕΠ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 24 και 33 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, είναι η θέσπιση νέων περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες Kανονισμών, με τους οποίους αναθεωρείται το ύψος του επιδόματος ενοικίου που παραχωρείται σε δικαιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, όσον αφορά το ύψος του επιδόματος που παραχωρείται σε εκτοπισθέντες και παθόντες ενοικιαστές, η τελευταία αναθεώρηση έγινε με τους περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2006, που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 21η Ιουλίου 2006.

Λόγω της παρέλευσης δύο ετών από την τελευταία τροποποίηση, καθώς και της αύξησης των ενοικίων, κρίνεται ενδεδειγμένη η αύξηση τόσο του επιδόματος ενοικίου όσο και των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία αύξησης του δείκτη ενοικίων κατά 5% περίπου για τα έτη 2006-2007 (2,8% και 2,5%, αντίστοιχα), δικαιολογείται αντίστοιχη αύξηση του παρεχόμενου επιδόματος ενοικίου κατά 5% περίπου.

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία αύξησης των δεικτών μισθών και απολαβών κατά 10% για τα έτη 2006-2007 (5,7% και 2,5%, αντίστοιχα), δικαιολογείται αντίστοιχη αύξηση του ετήσιου καθαρού εισοδήματος κατά 10% περίπου.

Σημειώνεται ότι το 2006 επιδοτήθηκαν 3 065 οικογένειες, ενώ το 2007 επιδοτήθηκαν 3 100 οικογένειες. Στον προϋπολογισμό του 2007 είχε περιληφθεί ποσό £3 εκατομ. και δαπανήθηκε το ποσό των £2.822.000 (€4.821.673). Στον προϋπολογισμό του 2008 υπάρχει πρόνοια για €5.125.804 (£3 εκατομ.).

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες ετήσιες δαπάνες ύψους €295.684 περίπου (€241.084 από τη βελτίωση των κριτηρίων και €54.600 για 35 νέες υποθέσεις).

Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών εισηγήθηκαν όπως στο παρόν στάδιο η Βουλή εγκρίνει τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις, δηλαδή αύξηση κατά 5% του παρεχόμενου ύψους ενοικίου και αύξηση κατά 10% του καθαρού ετήσιου εισοδήματος, εκφράζοντας παράλληλα την παράκληση όπως παραχωρηθεί χρόνος στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο δεσμεύεται να μελετήσει την περαιτέρω αναθεώρηση των παρεχόμενων επιδομάτων πάνω σε ετήσια βάση, αρχίζοντας από το 2009. Οι ίδιοι εκπρόσωποι πρόσθεσαν ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να περιληφθεί η υπό αναφορά αναθεώρηση στον προϋπολογισμό του 2009.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εκφράζει την ικανοποίησή της για την πιο πάνω δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών να μελετήσει την περαιτέρω αναθεώρηση των παρεχόμενων επιδομάτων πάνω σε ετήσια βάση, αρχίζοντας από το 2009, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εξέφρασε παράλληλα την επιφύλαξή του όσον αφορά την αύξηση που παραχωρείται στα επιδόματα ενοικίου, σημειώνοντας ότι αυτή θα έπρεπε να συνάδει με την προβλεπόμενη από τη σχετική νομοθεσία αύξηση των ενοικίων. Περαιτέρω, θεωρεί ότι η αύξηση στο καθαρό ετήσιο εισόδημα θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, γι’ αυτό και θα αναμένει από την κυβέρνηση από φέτος να προβεί σε αναθεώρηση των πιο πάνω αυξήσεων.

 

9 Ιουλίου 2008

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων