Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των δύο πρώτων κανονισμών είναι η μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/96/ΕΚ για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης εμπορίας των εμπορευμάτων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ευρωπαϊκή κοινότητα.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι επίσης η μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/96/ΕΚ, καθώς και η μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/40/ΕΚ και η πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/37/ΕΚ, οι οποίες αφορούν τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η Οδηγία 2006/96/ΕΚ, με την οποία εναρμονίζονται οι προτεινόμενοι κανονισμοί, έχει σκοπό την προσαρμογή ενός αριθμού υφιστάμενων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την έγκριση τύπου των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων και των ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους.

Η Οδηγία 2006/40/ΕΚ απαιτεί τα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 που είναι εξοπλισμένα με σύστημα κλιματισμού το οποίο είναι σχεδιασμένο να περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150 να λαμβάνουν έγκριση τύπου όσον αφορά συγκεκριμένο βαθμό διαρροής των εν λόγω αερίων από το σύστημα κλιματισμού.

Η Οδηγία 2007/37/ΕΚ περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία για τη μέτρηση διαρροών από ορισμένα συστήματα κλιματισμού.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προτεινόμενων κανονισμών από τα κράτη μέλη ήταν η 1η Ιανουαρίου 2007 για την Οδηγία 2006/96/ΕΚ, η 3η Ιανουαρίου 2008 για την Οδηγία 2006/40/ΕΚ και η 4η Ιανουαρίου 2008 για την Οδηγία 2007/37/ΕΚ. Σημειώνεται όμως ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 12 Ιουνίου 2008.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

7 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων