Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας του 2008»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Τάκης Χατζηγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, ώστε να επεκταθεί το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των πιο πάνω υπαλλήλων στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, η οποία θα ισχύσει κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών.

2. Ο καθορισμός του εφάπαξ ποσού που θα καταβάλλεται στους πιο πάνω υπαλλήλους κατά την αφυπηρέτησή τους με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου, του εξηκοστού δεύτερου και του εξηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους, αντίστοιχα, καθώς και της ηλικίας και του ποσού που θα καταβάλλεται σ’ αυτούς, στις περιπτώσεις που υποβάλουν αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας δήλωσαν πως με τους υπό αναφορά κανονισμούς υλοποιείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υιοθέτηση της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και στους υπαλλήλους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή διατυπώνει τη διαφωνία της, ως θέμα αρχής, στην επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης που προτείνεται με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΟΗΟ-ΣΕΚ με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή διατυπώνει τη θέση ότι υιοθετεί πλήρως τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται, ως θέμα αρχής, την απόρριψη των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εισηγείται, κατά πλειοψηφία των μελών της, την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

 

7 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων