Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να μειωθεί ο συντελεστής του καταβλητέου φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) αναφορικά με τις δραστηριότητες των σχολικών καντινών από 8% σε 5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και το άρθρο 125 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, που ρυθμίζει την εφαρμογή του φόρου αυτού σε κοινοτικό επίπεδο, η Κύπρος είχε τη δυνατότητα να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ τουλάχιστο προς 5% στην παροχή υπηρεσιών εστίασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού παρατάθηκε όμως με την Οδηγία 2007/75/ΕΚ του Συμβουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Με βάση την παράγραφο 16 του Έκτου Παραρτήματος της νομοθεσίας για το ΦΠΑ, στο μηδενικό συντελεστή υπόκειται η παράδοση τροφίμων για κατανάλωση από ανθρώπους, εξαιρουμένων των παραδόσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια δραστηριότητας επισιτισμού, που σημαίνει την πώληση γευμάτων και ποτών από εστιατόρια, μπαρ, καντίνες και παρόμοιες επιχειρήσεις.

Από την άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Δωδέκατου Παραρτήματος της νομοθεσίας για το ΦΠΑ, σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπόκεινται οι υπηρεσίες εστιατορίου και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες επισιτισμού, εξαιρουμένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας και κρασιού. Συνεπώς, οι υπηρεσίες επισιτισμού από τις σχολικές καντίνες υπόκεινται αυτή τη στιγμή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προς 8%.

Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των αυξήσεων στα καταναλωτικά προϊόντα και ειδικότερα μείωσης του κόστους αγοράς τροφίμων από μαθητές στις σχολικές καντίνες, κρίθηκε σκόπιμη η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για μείωση του επιβλητέου ΦΠΑ στην περίπτωση αυτή από 8% σε 5%. Συναφώς, έχει κατατεθεί στην επιτροπή ότι το δημοσιονομικό κόστος από την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να ανέλθει στις 170.000 ευρώ ετησίως.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των στοιχείων που έχουν κατατεθεί ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2008-2009.

10 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων