Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) του 2008 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του Τρίτου Πίνακα του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2008 Νόμου του 2007, ώστε να οριστεί ως λειτουργός που θα ασκεί έλεγχο στα κονδύλια του Κεφαλαίου 1508, «Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο», ο ιεραρχικά ανώτερος λειτουργός ο οποίος είναι τοποθετημένος στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με τον περί Προϋπολογισμού του 2008 Νόμο του 2007 [Νόμος αρ. 81(ΙΙ) του 2007] η θέση του Διευθυντή Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου κάτω από το Κεφάλαιο 1508, «Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο», καταργήθηκε. Στον Τρίτο Πίνακα του περί Προϋπολογισμού του 2008 Νόμου του 2007, «Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια εσόδων και δαπανών», εκ παραδρομής καθορίστηκε ως ελέγχων λειτουργός ο διευθυντής του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Με σκοπό τον καθορισμό ελέγχοντος λειτουργού που να βρίσκεται σε υπηρεσία για υλοποίηση του προϋπολογισμού του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου, παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2008 Νόμου του 2007 [Νόμος αρ. 81(ΙΙ) του 2007] με τη διαγραφή του διευθυντή του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ως ελέγχοντος λειτουργού και τον ορισμό του ιεραρχικά ανώτερου λειτουργού στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο ως ελέγχοντος λειτουργού του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του 2008 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

 

10 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων