Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμου, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας με την παροχή της προβλεπόμενης σ’ αυτή χορηγίας η οποία δίδεται ως αντιστάθμισμα στην επιβολή συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) προς 15% για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, σε περιπτώσεις που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από τη βασική νομοθεσία.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπεται η παραχώρηση της προνοούμενης χορηγίας για τις ακόλουθες νέες περιπτώσεις:

1. Ανέγερση κατοικίας σε κυβερνητική γη από πρόσφυγα στον οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης κυβερνητικής γης και στην οποία έχει ανεγείρει κατοικία με δικά του έξοδα.

2. Ανέγερση κατοικίας σε κυβερνητικό οικόπεδο το οποίο παραχωρείται με ενοικιαγοραπωλητήριο έγγραφο με ευνοϊκούς όρους σε άπορη οικογένεια.

3. Ανέγερση κατοικίας σε οικοδομήσιμη γη που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο εκείνου που την ανεγείρει μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Με το ίδιο νομοσχέδιο προνοείται επίσης η υποχρέωση παρουσίασης υπεύθυνης δήλωσης του εργολήπτη που έχει ανεγείρει την κατοικία ότι κατέχει ετήσια άδεια της τάξης και της κατηγορίας του οικοδομικού ή τεχνικού έργου, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εγγραφή και τον έλεγχο εργοληπτών οικοδομικών και τεχνικών έργων, ως προϋπόθεση για την παραχώρηση της προβλεπόμενης χορηγίας.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής στοιχεία, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας για την παροχή χορηγίας ως αντιστάθμισμα της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ για την ανέγερση ή αγορά πρώτης κατοικίας επιβάλλεται, για να καλυφθούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από το ευεργέτημα αυτό.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος κατέθεσε εισήγηση για συμπερίληψη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρόνοιας, ώστε να καλυφθεί με την παραχώρηση ειδικής χορηγίας η περίπτωση ανακαίνισης υφιστάμενης κατοικίας η οποία, αφού πρώτα μεταβιβαστεί από τους γονείς στα παιδιά, θα χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία, νοουμένου ότι δε θα ξεπερνά σε έκταση τα προνοούμενα τετραγωνικά μέτρα.

Περαιτέρω, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Γιάννος Λαμάρης εισηγήθηκε την κάλυψη από τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου της περίπτωσης ανέγερσης κατοικίας με ίδια έξοδα σε τουρκοκυπριακή γη, μετά από παραχώρηση άδειας χρήσης αυτής.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι παριστάμενοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέλαβαν την υποχρέωση να μελετήσουν αρμοδίως τις πιο πάνω εισηγήσεις και να απαντήσουν το συντομότερο στην επιτροπή, και εν πάση περιπτώσει πριν από την υποβολή του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος, στο ερώτημα κατά πόσο η κυβέρνηση τις υιοθετεί, ώστε να ενσωματωθούν στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Σοσιαλδημοκρατικού Κινήματος ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο. Ταυτόχρονα, δηλώνουν ότι αναμένουν την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση των αναφερόμενων πιο πάνω εισηγήσεων μελών της επιτροπής, εφόσον η κυβέρνηση τις υιοθετεί, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων