Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους στους Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του πίνακα του βασικού νόμου, ώστε να διαγραφεί από αυτόν ο όρος “Διοικητής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας”, δεδομένου ότι δεν υφίσταται αξιωματούχος με αυτή την περιγραφή, και να συμπληρωθεί ο όρος “Έφορος Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών” με την προσθήκη σ’ αυτόν της λέξης “Υπηρεσίας”, αμέσως μετά τη λέξη “Έφορος”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση έγινε έπειτα από υπόδειξη της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ήδη επέλθει στο Παράρτημα Ι του περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου του 2004 [Νόμος αρ. 50(Ι) του 2004], με την ευκαιρία της προώθησης άλλων τροποποιήσεων στον υπό αναφορά νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων