Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2008»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου πρόσθετων δαπανών, συνολικού ποσού ύψους €5.482.610, οι οποίες αφορούν εργασίες για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Κρατικού Θεάτρου ΘΟΚ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες για τις οποίες ζητούνται συμπληρωματικές πιστώσεις αφορούν τα ακόλουθα:

· Προκαταβολή στον εργολάβο (€1.419.850).

· Κατασκευαστικά έξοδα (Ιούνιος - Δεκέμβριος 2008) (€2.515.915).

· Αμοιβές αρχιτέκτονα/πολιτικού μηχανικού/μηχανολόγου/ηλεκτρολόγου (€252.875).

· Αμοιβή επιμετρητή (€113.280).

· Υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας (€10.250).

· Επιθεωρητή εργοταξίου (€22.000).

· Απρόβλεπτα έξοδα ύψους δέκα τοις εκατόν (10%), καθώς και φόρο προστιθέμενης αξίας ύψους δεκαπέντε τοις εκατόν (15%).

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΘΟΚ, αλλά και τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή, το έργο υπολογίζεται να συμπληρωθεί σε περίοδο τριάντα μηνών. Το έργο θα εκτελεστεί στο χώρο του παλαιού ΓΣΠ και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατασκευής του αναμένεται να ανέλθει στα €20 εκατομ.

Το νέο κτίριο του Κρατικού Θεάτρου θα στεγάσει την κεντρική σκηνή, την παιδική σκηνή και τη νέα σκηνή του ΘΟΚ.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι εκπρόσωποι, η έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της στέγης του Κρατικού Θεάτρου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της λειτουργίας του και έχει ουσιαστικά αφήσει την πρωτεύουσα χωρίς θεατρική σκηνή.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, μέλη της επιτροπής έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο έχουν μελετηθεί εναλλακτικές προτάσεις για χρηματοδότηση του έργου. Επ’ αυτού οι εκπρόσωποι του ΘΟΚ ανέφεραν ότι έχουν μελετηθεί και εναλλακτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα η μέθοδος ΒΟΤ, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι αυτές δεν ήταν εφικτές και ότι ο πιο πρόσφορος τρόπος ανέγερσης είναι η χρηματοδότηση του έργου από το κράτος.

Αναφορικά με τη διαδικασία των προσφορών για το έργο, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι αυτή άρχισε το Φεβρουάριο του 2008. Οι όροι των προσφορών ετοιμάστηκαν από τους ειδικούς συμβούλους του ΘΟΚ. Η κατακύρωση της προσφοράς υπολογίζεται να γίνει στο τέλος Ιουλίου και η έναρξη των εργασιών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός τριάντα μηνών, θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2008.

Μέλη της επιτροπής επισήμαναν το γεγονός ότι ο ΘΟΚ δεν έχει την απαραίτητη πείρα, τεχνογνωσία και υποδομή, για να μπορέσει να επιβλέψει τις εργασίες ολοκλήρωσης του έργου και, παρά την καλή θέληση, δεν έχει τη γνώση που απαιτείται για κάτι τέτοιο.

Συναφώς, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο ο ΘΟΚ προτίθεται να συνεργαστεί με άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίες διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για επίβλεψη των εργασιών.

Απαντώντας στα πιο πάνω ερωτήματα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται την ανησυχία του σώματος για την επιτυχή έκβαση του έργου και διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι όλες οι διαδικασίες έχουν γίνει με βάση το νόμο και τους κανονισμούς που διέπουν τέτοια έργα. Περαιτέρω, ανέφερε ότι ο ΘΟΚ έχει όλη την τεχνολογική και τεχνική υποστήριξη από καταξιωμένους συμβούλους και, σε περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο, θα ζητηθεί και η συμμετοχή άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Συμπληρωματικά, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ επανατόνισε την ανάγκη για άμεση έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, αναφέροντας ότι τυχόν καθυστέρηση θα ήταν καταστροφική τόσο για το ΘΟΚ όσο και για την πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου.

Κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίας η επιτροπή αποφάσισε όπως με την έναρξη των εργασιών της Βουλής για τη νέα βουλευτική σύνοδο, μετά το πέρας των θερινών διακοπών, οι εκπρόσωποι του ΘΟΚ επανακληθούν στην επιτροπή για ενδελεχή ενημέρωση και πληροφόρηση αναφορικά με τον όλο σχεδιασμό και την πρόοδο του έργου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού και έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων