Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Nίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2008. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΠΟΕΔ, της ΟΛΤΕΚ, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και του ΚΕΒΕ (Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων).

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου, ώστε να καλυφθεί νομοθετικά η λειτουργία των θερινών σχολείων και να τεθεί η ίδρυση και λειτουργία τους υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει η εν λόγω νομοθεσία. Ταυτόχρονα, αναθεωρείται το ύψος των χρηματικών ποινών που ισχύουν από το 1971, ώστε να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν ότι ο προτεινόμενος νόμος θα συμβάλει θετικά, ώστε να επικρατήσει τάξη στο όλο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία των θερινών σχολείων. Όπως επίσης επισήμαναν οι ίδιοι, το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων που υφίστανται όσον αφορά τη λειτουργία των θερινών σχολείων. Σε σχέση με οποιαδήποτε κενά και αδυναμίες που ενδεχομένως να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι θα καταβληθεί προσπάθεια, ώστε αυτά να αντιμετωπιστούν στη συνέχεια πιο διεξοδικά με την ετοιμασία νέου τροποποιητικού νομοσχεδίου και σχετικών κανονισμών.

Την επιτροπή, όπως είναι γνωστό, απασχόλησε και στο παρελθόν η ανάγκη δημιουργίας θεσμικού πλαισίου και ελέγχου της λειτουργίας των θερινών σχολείων στα πλαίσια αυτεπάγγελτης εξέτασης σχετικού θέματος, το οποίο ενεγράφη έπειτα από πρόταση των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Γ. Λαμάρη και Τ. Χατζηγεωργίου και του βουλευτή πρώην μέλους της επιτροπής κ. Α. Μουσκάλλη. Συναφώς, και με στόχο την υλοποίηση των εισηγήσεων και του σχετικού αιτήματος της επιτροπής για θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου των θερινών σχολείων, το αρμόδιο υπουργείο προχώρησε στην ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή του πιο πάνω νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής υπήρξε προβληματισμός από ορισμένα μέλη της για το ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται αποσπασματικά το ζήτημα και δε ρυθμίζεται στην ολότητά του, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως και σε όλες τις περιπτώσεις ο ενδεδειγμένος έλεγχος για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών.

Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι θα πρέπει το θέμα να ρυθμιστεί, με τρόπο που να καλύπτεται σωστά και ολοκληρωμένα η λειτουργία όλων των μορφών των θερινών σχολών ή οργανωμένων δραστηριοτήτων, όπως είναι, για παράδειγμα, τα διάφορα κολυμβητήρια και οι σχολές κατάδυσης, οι κατασκηνώσεις, οι εκδρομές, οι σχολές χορού κ.λπ.

Οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου, σε σχέση με τα πιο πάνω, επισήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι πολλές από τις πιο πάνω περιπτώσεις ρυθμίζονται στα πλαίσια εφαρμογής άλλων νομοθεσιών και όχι της υφιστάμενης και ενδεχομένως ορισμένες από αυτές τις νομοθεσίες να ευρίσκονται υπό την εποπτεία άλλου υπουργείου, όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι με τον προτεινόμενο νόμο επιλύεται, μεταξύ άλλων, το πρόβλημα σε σχέση με τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια της λειτουργίας των θερινών σχολείων, αφού, με βάση το σχετικό στο νομοσχέδιο ορισμό, «θερινό σχολείο σημαίνει το σχολείο που λειτουργεί μεταξύ 1ης Ιουνίου και 30ής Σεπτεμβρίου».

Τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και ειδικότερα οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων και των συνδέσμων γονέων συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει, όπως ανέφεραν, να προωθηθούν χωρίς καθυστέρηση, αφού με αυτές γίνεται μια αρχή όσον αφορά τη σωστή λειτουργία των θερινών σχολείων. Παράλληλα, όμως, οι ίδιοι επισήμαναν ότι, λόγω αρκετών ελλείψεων που παρατηρούνται, θα πρέπει να προωθηθούν στη συνέχεια και άλλες ρυθμίσεις κυρίως όσον αφορά θέματα ασφάλειας και υγείας των παιδιών, της ύπαρξης προσοντούχου προσωπικού, του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος, των διδάκτρων κ.λπ. Επιπρόσθετα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, θα πρέπει μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο να συμφωνηθούν οι αναγκαίες πιο πάνω νέες ρυθμίσεις.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ (Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων), χωρίς να διαφωνούν με το υπό μελέτη νομοσχέδιο, επισήμαναν ότι απαιτείται μια γενικότερη αναδόμηση ολόκληρης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί κατά πλειοψηφία των μελών της με τους σκοπούς του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του σε νόμο.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

7 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων