Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Τάκης Χατζηγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και στις 30 Ιουνίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε να απαγορεύονται οι ανοικτές καύσεις στις δημαρχούμενες περιοχές, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όπως είναι οι διοξίνες, οι οποίες είναι τοξικές και εκπέμπονται από τις ανεξέλεγκτες διεργασίες καύσης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή έπειτα από εισήγηση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από την κύρωση με νόμο από τη Βουλή της Σύμβασης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Εισάγεται πρόνοια με την οποία απαγορεύονται εντός οποιωνδήποτε δημοτικών ορίων οι καύσεις οικιακών, οικοδομικών, γεωργικών ή βιομηχανικών αποβλήτων, όπως είναι υπολείμματα τροφίμων, χαρτική ύλη, χόρτα, κλαδέματα, οποιεσδήποτε συσκευασίες οποιωνδήποτε υλικών αντικειμένων ή πραγμάτων, πλαστικά ή υλικά αντικείμενα ή πράγματα ή οποιαδήποτε άλλης φύσης υλικά αντικείμενα ή πράγματα.

2. Καθίσταται αδίκημα η παράβαση της υπό αναφορά πρόνοιας και καθορίζονται οι ποινές που επισύρει η εν λόγω παράβαση.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και δήλωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από την κύρωση της Σύμβασης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους. Η εν λόγω σύμβαση, δήλωσε ο ίδιος, αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους έμμονους οργανικούς ρύπους και σύμφωνα με τις πρόνοιές της κάθε μέρος της θα πρέπει να ετοιμάσει εθνικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των προνοιών της. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι πιο γνωστοί από τους ρύπους αυτούς είναι οι διοξίνες, οι οποίες είναι πολύ τοξικές και εκπέμπονται από διεργασίες καύσης, ιδιαίτερα αυτές που είναι ανεξέλεγκτες.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι δήμοι κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

7 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων