Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες׃

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κουκουμά Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2008. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 15 Οκτωβρίου 2007.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι η υπό εξέταση συμφωνία έχει τη μορφή κλασικής συμφωνίας σύνδεσης, η οποία θα ενισχύσει τους δεσμούς και θα επεκτείνει τις σχέσεις του Μαυροβουνίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της συμφωνίας, οι στόχοι της σύνδεσης που εγκαθιδρύεται είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

1. Η στήριξη των προσπαθειών του Μαυροβουνίου για ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

2. Η στήριξη τόσο της πολιτικής, οικονομικής και θεσμικής σταθερότητας στο Μαυροβούνιο όσο και της σταθερότητας στην περιοχή.

3. Η δημιουργία κατάλληλου πλαισίου διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων μεταξύ των μερών.

4. Η στήριξη των προσπαθειών του Μαυροβουνίου, για να αναπτύξει την οικονομική και διεθνή συνεργασία του, μεταξύ άλλων, μέσω της εναρμόνισης της νομοθεσίας του με εκείνη της Κοινότητας.

5. Η στήριξη των προσπαθειών του Μαυροβουνίου για ολοκλήρωση της μετάβασής του σε μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και για ανάπτυξη σταδιακά μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και του Μαυροβουνίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων