Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας για το Καθεστώς Δυνάμεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Υποστήριξη, Συμπλήρωση και Ενίσχυση της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (the United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL) (Κυρωτικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες׃

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κουκουμά Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 2008. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας για το Καθεστώς Δυνάμεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Υποστήριξη, Συμπλήρωση και Ενίσχυση της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (the United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL), της οποίας η υπογραφή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 66.952 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2008.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι η υπό εξέταση συμφωνία είναι συμφωνία πλαίσιο η οποία ρυθμίζει με συνολικό τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας στις σχέσεις της με τις χώρες που συμμετέχουν στη Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL).

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνήψε διμερείς συμφωνίες με τις χώρες που συμμετέχουν στην αποστολή της UNIFIL, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Δανία και τη Γερμανία, οι οποίες θα εξακολουθούν να ισχύουν. Οι εν λόγω συμφωνίες κυρώθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τους νόμους Ν.23(ΙΙΙ)/2007, Ν.24(ΙΙΙ)2007, Ν.25(ΙΙΙ)/2007, Ν.26(ΙΙΙ)/2007 και Ν.27(ΙΙΙ)/2007, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η ανάγκη συνομολόγησης της παρούσας συμφωνίας πλαισίου επιτάθηκε και λόγω του ενδεχομένου ανάληψης της ηγεσίας της UNIFIL από την Τουρκία. Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης και έπειτα από σχετικό ερώτημα μέλους της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι αρχικά υπήρξε πληροφόρηση για ενδεχόμενη ανάληψη της ηγεσίας της UNIFIL από την Τουρκία, αλλά, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, φαίνεται ότι η ηγεσία της UNIFIL θα παραμείνει στην Ιταλία. Ο ίδιος δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα παρακολουθεί στενά το θέμα αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις εξής θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων