Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 29 Μαΐου και 2 Ιουλίου 2008. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του παγκύπριου δικηγορικού συλλόγου. Το Ανώτατο Δικαστήριο, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε στον καθορισμό του αμφισβητούμενου ποσού ή της αξίας της επίδικης διαφοράς, για σκοπούς υπαγωγής μιας υπόθεσης στις κλίμακες της δικαιοδοσίας των επαρχιακών δικαστηρίων, να μη λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε ποσό τόκου που είναι πληρωτέο επί του αμφισβητούμενου ποσού ή της αξίας της διαφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σε σχέση με την Πολιτική Έφεση υπ’ αριθμόν 11329, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2004. Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε τον παραμερισμό της πρωτόδικης απόφασης και την επανεκδίκαση της υπόθεσης, κρίνοντας λανθασμένη την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ κατά το στάδιο εκείνο το απαιτούμενο ποσό με τους τόκους, όπως το ύψος συμφωνήθηκε μεταξύ των διαδίκων, υπερέβαινε το ανώτατο όριο της δικαιοδοσίας του. Σε σχέση με την εν λόγω απόφαση διαπιστώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι δημιουργείται αναστάτωση στο πρόγραμμα εργασίας των επαρχιακών δικαστηρίων και ταλαιπωρία στους διαδίκους στις περιπτώσεις που, ενώ μια υπόθεση έχει οριστεί λόγω δικαιοδοσίας ενώπιον επαρχιακού δικαστή, μέχρις ότου προχωρήσει η εκδίκασή της, λόγω της αύξησης του ποσού του αξιούμενου τόκου, ενδεχομένως η επίδικη διαφορά να υπερβεί τη δικαιοδοσία του επαρχιακού δικαστή και να πρέπει η υπόθεση να παραπεμφθεί ενώπιον ανώτερου επαρχιακού δικαστή.

Ως εκ τούτου και με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται τόσο στη λειτουργία των δικαστηρίων όσο και στους διαδίκους, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, ετοίμασε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με το οποίο συμφωνεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

8 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων