Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ι

ωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και 2 Ιουλίου 2008. Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ρυθμιστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες γονείς και/ή άλλα πρόσωπα που ασκούν από κοινού επιμέλεια ανήλικων προσώπων χωρίς να εξασφαλίσουν τη συναίνεση του ετέρου των κηδεμόνων μεταφέρουν ανήλικο πρόσωπο εκτός της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως η κεντρική αρχή για τους σκοπούς της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Απαγωγή Παιδιών και του σχετικού κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπίστωσε κατά τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση των υποθέσεων στις οποίες ο ένας από τους γονείς που ασκεί κοινή επιμέλεια μεταφέρει και κατακρατεί ανήλικο παιδί στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κρατικές αρχές τα τελευταία χρόνια, μετά την τέλεση μικτών γάμων Κυπρίων πολιτών με αλλοδαπούς, αντιμετωπίζουν πρόβλημα χειρισμού των πιο πάνω περιστατικών. Το υφιστάμενο άρθρο 245 του ποινικού κώδικα δεν καλύπτει τις περιπτώσεις αρπαγής ανηλίκου από πρόσωπο που ασκεί κοινή επιμέλεια, γι’ αυτό καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του ποινικού κώδικα, ώστε να ποινικοποιηθούν οι πιο πάνω εγκληματικές ενέργειες.

Με τις προτεινόμενες πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου συμφώνησαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

 

 

7 Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων