Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τo νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Ιουνίου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, της Παγκύπριας Ομάδας Πατατοπαραγωγών (ΠΟΠ), του Συνδέσμου Πατατοπαραγωγών και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2010 η λειτουργία του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και ειδικότερα η υποχρέωσή του να εξασφαλίζει προς όφελος των παραγωγών τις πιο επωφελείς και οικονομικές διευθετήσεις για εξασφάλιση πατατόσπορου, διαβάθμιση, συσκευασία, μεταφορά, εμπορία, εξαγωγή, φόρτωση και πώληση πατατών και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία, προς το σκοπό αυτό, μέτρα για την προαγωγή των συμφερόντων των παραγωγών πατατών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η πιο πάνω αρμοδιότητα του συμβουλίου τερματίζεται την 31η Αυγούστου 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών κατείχε το μονοπώλιο στις εξαγωγές πατατών μέχρι την 30ή Απριλίου 2004. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελευθεροποίηση της αγοράς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το εν λόγω συμβούλιο, έπειτα από σχετική τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, συνέχισε να λειτουργεί ως οργανισμός με εμπορικές δραστηριότητες και έχει τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις για τις οποίες ζητείται παράταση μέχρι την 31η Αυγούστου 2008.

Η ανάγκη για την προτεινόμενη με το νομοσχέδιο παράταση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προέκυψε έπειτα από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε στο συμβούλιο από τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων και των ομάδων παραγωγών που συνεργάζονται με αυτό, αφού δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα από τις υπό αναφορά ομάδες παραγωγών να προχωρήσουν στη σύσταση φορέα εμπορίας κυπριακών πατατών, ο οποίος να αναλάβει την εμπορία των πατατών. Συναφώς, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος στις εν λόγω ομάδες παραγωγών, ώστε να οργανωθούν κατάλληλα, για να αναλάβουν την εμπορία των προϊόντων τους.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών συμφώνησε με τον προτεινόμενο νόμο και εισηγήθηκε στην επιτροπή την προώθησή του για ψήφιση από τη Βουλή το συντομότερο δυνατό, ώστε να παρασχεθεί στο συμβούλιο ο αναγκαίος χρόνος, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προαγωγή των συμφερόντων των παραγωγών πατατών για την επόμενη περίοδο. Περαιτέρω, όπως ανέφερε ο ίδιος, επειδή το συμβούλιο απέδειξε ότι ακόμα και στην ελεύθερη αγορά έχει εκτελέσει τα καθήκοντά του προς όφελος των πατατοπαραγωγών, η προτεινόμενη παράταση της άσκησης των υπό αναφορά υποχρεώσεών του κρίνεται αναγκαία. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι βρίσκεται ενώπιον του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομοτεχνική επεξεργασία σχετικό νομοσχέδιο, με στόχο τόσο τον εκσυγχρονισμό όσο και την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του εν λόγω συμβουλίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

1η Ιουλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων