Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Ντίνα Ακκελίδου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Απριλίου και 12 Ιουνίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμου, έτσι ώστε ο εν λόγω νόμος να τεθεί σε ισχύ αναδρομικά από την 21η Ιουλίου 2000.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η ισχύς της βασικής νομοθεσίας, όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 21 της εν λόγω νομοθεσίας, αρχίζει με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία όμως εκ παραδρομής δεν έγινε μέχρι σήμερα.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε πως η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου είναι αναγκαία, ώστε να νομιμοποιηθούν οι πράξεις που εν τω μεταξύ διενεργήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του νόμου αυτού. Ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου καθορίζεται η 21η Ιουλίου 2000, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο υπό αναφορά νόμος.

Η επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρία της υιοθέτησε, ως θέμα αρχής, τους σκοπούς και επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

Ωστόσο, στο στάδιο επεξεργασίας του νομοσχεδίου από νομοτεχνικής πλευράς διαπιστώθηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής ότι η βασική νομοθεσία, την οποία ο προτεινόμενος νόμος αποσκοπεί να θέσει σε ισχύ, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν ποινικά αδικήματα, ποινές και δικαστικά διατάγματα, τα οποία συνταγματικά δε δύναται να τεθούν σε ισχύ αναδρομικά.

Με βάση την πιο πάνω διαπίστωση, η επιτροπή απέστειλε σχετική επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με την παράκληση όπως μελετήσει εκ νέου το νομοσχέδιο και διαμορφώσει ανάλογα το κείμενό του, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της αναδρομικότητας που εν τω μεταξύ διαπιστώθηκε.

Εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιλήφθηκε αμέσως του θέματος και απέστειλε στην επιτροπή σχετική επιστολή, διαμορφώνοντας ανάλογα τις σχετικές πρόνοιες της βασικής νομοθεσίας που παρουσιάζουν πρόβλημα ως προς την αναδρομικότητα, ώστε αυτές να τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευση του προτεινόμενου νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις εισηγήσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

17 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων