Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες׃

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σκεύη Κουκουμά
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Ελένη Θεοχάρους Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Μαΐου και την 4η Ιουνίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Θέματα Ασφάλειας και Αστυνομικής Συνεργασίας, που υπογράφηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2007, κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 66.105 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2007.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφάνηκε ότι η προγενέστερη συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, που υπογράφηκε το 1993, έχρηζε εκσυγχρονισμού και βελτίωσης, γι’ αυτό ετοιμάστηκε και υπογράφηκε η παρούσα συμφωνία.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, στο άρθρο 1 της συμφωνίας αυτής ορίζονται οι τομείς συνεργασίας και παροχής αμοιβαίας αρωγής μεταξύ των μερών, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι:

· Καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

· Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

· Καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών.

· Καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

· Καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.

· Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εγκληματικότητας που σχετίζεται με αυτή.

· Καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών και έργων τέχνης.

· Καταπολέμηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

· Έρευνα για πρόσωπα που αγνοούνται ή καταζητούνται.

· Πρόληψη και καταπολέμηση εγκλημάτων που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο ή/και με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

· Εκπαίδευση και επιμόρφωση του αστυνομικού προσωπικού για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Λιβάνου για την Αεροναυτική και Ναυτική Έρευνα και Διάσωση, η οποία υπογράφηκε στις 16 Ιανουαρίου 2008.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η υπό εξέταση συμφωνία είναι πολύ σημαντική για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς είναι η πρώτη του είδους της, δηλαδή είναι η πρώτη διμερής συμφωνία που κατοχυρώνει τα ναυτικά όρια της περιοχής έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι η Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων Λευκωσίας (FIR Λευκωσίας).

Συναφώς, σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε, με ρηματική διακοίνωση προς το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), τη διεθνή ευθύνη, από την 1η Μαρτίου 2002, παροχής υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων Λευκωσίας. Η διεθνής ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας για παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα περιλαμβάνει αμφότερα τα ναυτικά και αεροπορικά ατυχήματα και συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στο FIR Λευκωσίας.

Επίσης, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Σικάγο του 1994, τα όρια της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αεροναυτική έρευνα και διάσωση συμπίπτουν ακριβώς με τα όρια του FIR Λευκωσίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Αμβούργου του IMO του 1979, τα όρια της περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης πρέπει να προσδιοριστούν σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Σημειώνεται επίσης ότι στην Περιοχική Συνδιάσκεψη της Βαλένθιας το 1997 για το Mediterranean Search and Rescue Plan έγινε δεκτό από όλες τις γειτονικές χώρες, πλην της Τουρκίας, ότι η ναυτική περιοχή έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπίπτει με το FIR Λευκωσίας.

Όπως επισήμανε στα μέλη της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προσεγγίσει τις γειτονικές της χώρες με σκοπό την επίτευξη συμφωνιών συνεργασίας και η παρούσα συμφωνία είναι η πρώτη διμερής συμφωνία συνεργασίας που συνομολογείται για την αεροναυτική και ναυτική έρευνα και διάσωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της συμφωνίας, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της συμφωνίας ορίζεται το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και ως περιοχή έρευνας και διάσωσης για την Κυπριακή Δημοκρατία ορίζεται η Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων Λευκωσίας.

Με το τρίτο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας Τροποποίησης της Συμφωνίας για το Καθεστώς στη Δημοκρατία του Στρατιωτικού και Άλλου Προσωπικού του Βασιλείου της Ολλανδίας στο Πλαίσιο της Αποστολής της UNIFIL, η οποία συνομολογήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 66.627 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2007, με ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της πρεσβείας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στην επιτροπή ότι με την υπό εξέταση συμφωνία επεκτείνεται για ένα χρόνο η διάρκεια ισχύος της αρχικής συμφωνίας, η οποία συνομολογήθηκε το 2006 και η οποία διαλαμβάνει τους όρους και τις διευθετήσεις σχετικά με την είσοδο και παρουσία στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας στρατιωτικού και άλλου προσωπικού του Βασιλείου της Ολλανδίας που συμμετέχει στην αποστολή της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL).

Σημειώνεται ότι τέτοιες διμερείς συμφωνίες είχαν συνομολογηθεί και με άλλες τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στην αποστολή της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία, οι οποίες όμως συμφωνίες δεν προέβλεπαν ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, γι’ αυτό και δε χρήζουν τροποποίησης για σκοπούς ανανέωσης της ισχύος τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των τριών υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη.

Ταυτόχρονα, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, παρ’ όλο που συμφωνεί με την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, διατύπωσε τις ακόλουθες θέσεις/επιφυλάξεις:

1. Όσον αφορά το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο, η εν λόγω Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Θέματα Ασφάλειας και Αστυνομικής Συνεργασίας δεν εξειδικεύει τον όρο “τρομοκρατία” ούτε ορίζει ποιες θεωρούνται “τρομοκρατικές πράξεις”. Επίσης, δεν επισυνάπτεται στη συμφωνία κατάλογος με τις τρομοκρατικές οργανώσεις και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος κάποια απελευθερωτικά κινήματα να θεωρηθούν καταχρηστικά τρομοκρατικές οργανώσεις.

2. Όσον αφορά το τρίτο υπό αναφορά νομοσχέδιο, επαναλαμβάνεται η θέση ότι, στα πλαίσια των διευθετήσεων για την παρουσία δυνάμεων του στρατού των χωρών που συμμετέχουν στη UNIFIL στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι στρατιωτικές αυτές δυνάμεις της UNIFIL θα εγκαθιστούν δορυφορικά συστήματα και ολοκληρωμένους μηχανισμούς παρακολούθησης, καθώς και τηλεφωνικά, τηλεγραφικά συστήματα, φαξ ή άλλο απαραίτητο εξοπλισμό, προς διευκόλυνση της επικοινωνίας με τα αντίστοιχα δίκτυα των χωρών τους. Σε σχέση με τις πιο πάνω εγκαταστάσεις όμως, παρατηρείται ότι δε δόθηκαν οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις που να αποκλείουν παρακολουθήσεις εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων γειτονικών χωρών, εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική. Επιπρόσθετα, η παρουσία σημαντικού αριθμού στρατευμάτων και εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνατό να δημιουργήσει αίσθημα περαιτέρω στρατιωτικοποίησης του νησιού και να επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Θέματα Ασφάλειας και Αστυνομικής Συνεργασίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2008.
2. Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Λιβάνου για την Αεροναυτική και Ναυτική Έρευνα και Διάσωση (Κυρωτικός) Νόμος του 2008.
3. Ο περί της Συμφωνίας Τροποποίησης της Συμφωνίας για το Καθεστώς στη Δημοκρατία του Στρατιωτικού και Άλλου Προσωπικού του Βασιλείου της Ολλανδίας στο Πλαίσιο της Αποστολής της UNIFIL (Κυρωτικός) Νόμος του 2008.

 

 

 

17 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων