Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Ιουνίου 2008. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου για την άρση της ασάφειας αναφορικά με τη διάρκεια της υποχρεωτικής άδειας μητρότητας που λαμβάνεται σε περίπτωση τοκετού, ώστε αυτή να καθορίζεται σε έντεκα εβδομάδες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, μετά την πρόσφατη τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου [Νόμος αρ. 109(Ι)/2007], με την οποία επεκτάθηκε η άδεια μητρότητας από δεκαέξι σε δεκαοκτώ συνολικά εβδομάδες, δημιουργήθηκε ασάφεια ως προς τη διάρκεια της άδειας μητρότητας που λαμβάνεται υποχρεωτικά.

Συγκεκριμένα, το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αναφέρεται σε εννέα υποχρεωτικές εβδομάδες άδειας μητρότητας, ενώ το εδάφιο (5) του ίδιου άρθρου αναφέρεται σε οκτώ εβδομάδες που λαμβάνονται υποχρεωτικά μετά την εβδομάδα του τοκετού και οι οποίες μαζί με την εβδομάδα του τοκετού και τις δύο εβδομάδες που λαμβάνονται υποχρεωτικά πριν από την εβδομάδα του τοκετού αποτελούν συνολικά έντεκα υποχρεωτικές εβδομάδες σε αντίφαση με τις εννέα εβδομάδες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με το υπό αναφορά νομοσχέδιο. Επίσης, η ΟΕΒ διαμήνυσε στην επιτροπή τη συμφωνία της με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

17 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων