Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ρύπανση από Πλοία) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω νομοσχέδιο περιλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του σώματος για συζήτηση τέσσερις φορές στο διάστημα από τις 25 Ιανουαρίου μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου 2007. Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος τελικά αναβλήθηκε και το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε εκ νέου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων για περαιτέρω μελέτη. Σημειώνεται ότι στην αρχική έκθεση της επιτροπής, που υποβλήθηκε στην ολομέλεια του σώματος τον Ιανουάριο του 2007, περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία σε σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, καθώς και το όλο ιστορικό της εξέτασής του μέχρι το στάδιο εκείνο.

Η επιτροπή μελέτησε εκ νέου το κείμενο του νομοσχεδίου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Απριλίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριών της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Δεκέμβριο του 2007, υπό το φως της απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ακύρωσε την απόφαση-πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, από το οποίο, όπως δήλωσαν και οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ενώπιον της επιτροπής, έχουν διαγραφεί οι διατάξεις που αποσκοπούσαν στην εναρμόνιση με την εν λόγω απόφαση-πλαίσιο. Ωστόσο, οι υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, που αποσκοπούν στην εναρμόνισή του με την κοινοτική Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις, έχουν διατηρηθεί, αφού μέχρι το στάδιο αυτό η εν λόγω Οδηγία εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ. Η χρονική προθεσμία εναρμόνισης με την εν λόγω κοινοτική Οδηγία ήταν αρχικά μέχρι την 1η Απριλίου 2007, αλλά, σύμφωνα με την τελευταία παράταση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ημερομηνία αυτή μετατέθηκε στις 28 Απριλίου 2008.

Στα πλαίσια των εργασιών της επιτροπής, τα μέλη της ζήτησαν και έλαβαν εκ νέου από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες στοιχεία τόσο αναφορικά με τον αριθμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα κοινοτική Οδηγία όσο και σε σχέση με τις συνέπειες για τη χώρα μας σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τις ίδιες τις υπηρεσίες της Βουλής να εξασφαλίσουν παρόμοια στοιχεία από τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών δήλωσαν ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί σε νόμο πριν από τις 28 Απριλίου 2008, έτσι ώστε να μην παραπεμφθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιπρόσθετα, επαναδιατύπωσαν την αρχική τους θέση ότι η ύπαρξη εκκρεμοδικίας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με την εγκυρότητα των προνοιών της Οδηγίας δεν αναιρεί την υποχρέωση της Δημοκρατίας να συμμορφωθεί με την εν λόγω Οδηγία.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως τελικά έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

15 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων