Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Παραγραφής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Tάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Σωκράτης Χάσικος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παραγραφής Νόμου, ώστε η ισχύς του περί Παραγραφής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2008 [Ν. 28(Ι) του 2008], ο οποίος εκ παραδρομής καθυστέρησε να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να θεωρηθεί ότι άρχισε την 30ή Μαΐου 2008.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ζητήματος, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

12 Ιουνίου 2008

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων