Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου, 26 Μαΐου και 9 Ιουνίου 2008. Στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να τερματιστεί η δυσμενής φορολογική μεταχείριση που τυγχάνουν οχήματα τα οποία είχαν εγγραφεί μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2003 ως εμπορικά οχήματα κατηγορίας VAN και στη συνέχεια μετατράπηκαν, μετά τον τελωνισμό και την εγγραφή τους, στην κατηγορία οχημάτων μεταφοράς προσώπων της δασμολογικής κλάσης 87.03.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυθμίζεται με ενιαίο και ίσο τρόπο η φορολόγηση αυτοκινήτων, αφού ο φόρος κατανάλωσης που θα επιβάλλεται στα πιο πάνω οχήματα θα μπορεί να μειώνεται με βάση την ηλικία που θα έχει το όχημα, κατά το χρόνο που τίθεται σε ανάλωση, με βάση τα ποσοστά που καθορίζονται με γνωστοποίηση του διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η πιο πάνω ανισότητα προέκυψε με την υιοθέτηση σχετικής τροποποίησης στον περί Φόρου Κατανάλωσης Νόμο [Αρ. Ν. 144(Ι)/2006], ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Νοεμβρίου 2006 και με τον οποίο τερματίστηκε ο διαζευκτικός τρόπος υπολογισμού και εφαρμογής του φόρου κατανάλωσης. Υπενθυμίζεται ειδικότερα ότι μέχρι τότε επιβαλλόταν στο φορολογούμενο η καταβολή του μικρότερου ποσού που προέκυπτε μεταξύ των υπολογισμών που γίνονταν αφενός βάσει της αξίας που είχε το όχημα κατά το χρόνο που τέθηκε σε ανάλωση και αφετέρου βάσει του κυβισμού της μηχανής του. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, ο πληρωτέος φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται μόνο επί του κυβισμού της μηχανής των προαναφερθέντων οχημάτων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του οχήματος, κατά το χρόνο που αυτό τίθεται σε ανάλωση.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, οι βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν, μεταξύ άλλων, διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε το ερώτημα κατά πόσο η εφαρμογή του υπό εξέταση νομοσχεδίου δημιουργεί μια νέα παρόμοιου τύπου ανισότητα σε κατόχους ίδιων οχημάτων οι οποίοι τα ενέγραψαν μετά την 24η Νοεμβρίου 2003. Συναφώς, η επιτροπή απέστειλε επιστολή προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2008, με σκοπό τη διευκρίνιση του πιο πάνω ζητήματος. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στην απαντητική επιστολή που απέστειλε, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2008, γνωστοποίησε στην επιτροπή τη θέση ότι η εν λόγω ρύθμιση δε δημιουργεί νέα ανισότητα στη φορολογική μεταχείριση πολιτών, επειδή οι πιο πάνω κάτοχοι ουδέποτε απολάμβαναν το εν λόγω πλεονέκτημα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων