Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Ελένη Θεοχάρους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου και 3 Ιουνίου 2008. Στο στάδιο της μελέτης τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και της ΠΟΕΔ.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 24 και 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η δημιουργία σχεδίων υπηρεσίας για τη νέα θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού, η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες: Κωφών, τυφλών, ειδικών μαθησιακών, νοητικών, λειτουργικών και προσαρμοστικών δυσκολιών, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, μουσικοθεραπείας, εκπαιδευτικής ακουολογίας και ειδικής γυμναστικής.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέφεραν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία ξεχωριστής δομής για την ειδική εκπαίδευση, γι’ αυτό και ετοιμάστηκε σχετικός συμπληρωματικός προϋπολογισμός που αφορούσε τη δημιουργία της νέας αυτής θέσης, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, ψηφίστηκε σε νόμο πρόσφατα από τη Βουλή. Ως εκ τούτου, το εν λόγω υπουργείο, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και την ΠΟΕΔ, στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ), ετοίμασε τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών αυτών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ζήτησαν όπως οι εν λόγω κανονισμοί τύχουν ορισμένων λεκτικών διορθώσεων, καθώς και διόρθωσης της μισθοδοτικής κλίμακας του ειδικού εκπαιδευτικού με τη μετατροπή των κυπριακών λιρών που αναγράφονται σε αυτή σε ευρώ.

Οι πιο πάνω εκπρόσωποι, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, επισήμαναν στην επιτροπή ότι κρίνεται αναγκαίο να προστεθεί στην παράγραφο που αφορά τα απαιτούμενα προσόντα του δασκάλου και του νηπιαγωγού και πρόνοια που να προβλέπει την κατοχή πτυχίου και από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, ώστε τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας να μην αφορούν μόνο αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου ή των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων. Η προσθήκη αυτή, όπως επεξήγησαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, είναι απαραίτητη, ώστε να καλύψει και τις περιπτώσεις αποφοίτων των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου.

Η επιτροπή, αφού συμφώνησε με τις πιο πάνω εισηγήσεις, υπέβαλε αριθμό διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς και ζήτησαν την επίσπευση της έγκρισής τους από την ολομέλεια της Βουλής.

Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εξέφρασε την ευαρέσκειά της για την ετοιμασία και προώθηση των κανονισμών αυτών, διότι το όλο θέμα απασχόλησε και στο παρελθόν την επιτροπή αρκετές φορές. Η επιτροπή είχε μάλιστα εξετάσει το εν λόγω ζήτημα υπό μορφή αυτεπάγγελτου θέματος, στα πλαίσια της εξέτασης του οποίου απέστειλε προς το αρμόδιο υπουργείο αρκετές επιστολές με τις οποίες εζητείτο η προώθηση της ετοιμασίας των εν λόγω σχεδίων υπηρεσίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών για τη δημιουργία των εν λόγω σχεδίων υπηρεσίας, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

3 Ιουνίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων