Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου Αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων:
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Χατζηρούσος
Αντώνης Χατζηρούσος Μπενίτο Μαντοβάνη
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 20 Μαΐου 2008. Στο στάδιο της μελέτης των εν λόγω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Οργάνωσης Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης της ΠΟΕΔ και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η ενοποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως του 1997 μέχρι 2007 και η αναπροσαρμογή τους με βάση νέα δεδομένα σε ενιαίο και εκσυγχρονισμένο κείμενο κανονισμών. Ειδικότερα, οι λόγοι για τους οποίους προέκυψε η ανάγκη για ενοποίηση και αναπροσαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών είναι οι εξής:

1. Σε μερικά σημεία διαπιστώνεται ασυνέπεια μεταξύ των υφιστάμενων κανονισμών και ορισμένων νόμων που εγκρίθηκαν μετά το 1997, όπως για παράδειγμα με τον περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμο του 1999 ή με τον περί Σχολικών Εφορειών Τροποποιητικό Νόμο του 2005.

2. Οι υφιστάμενοι κανονισμοί δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα, όπως για παράδειγμα με την υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Μερικοί από τους υφιστάμενους κανονισμούς έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι λειτουργικοί, όπως για παράδειγμα η περίοδος επιβεβαίωσης των εγγραφών των παιδιών ή η δημιουργία μικτών τμημάτων συνεχόμενων τάξεων ή η τήρηση αργίας κατά την ημέρα που τελείται αρχιερατικό συλλείτουργο κτλ.).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό μελέτη κανονισμούς, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· Με το νέο ενιαίο κείμενο των κανονισμών συμφώνησαν η ΠΟΕΔ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης συμφώνησε στο μεγαλύτερο μέρος των κανονισμών, εξέφρασε όμως μερικές επιφυλάξεις ή θεώρησε ότι ορισμένα σημεία θα έπρεπε να διατυπωθούν διαφορετικά.

· Αναφορικά με τον Κανονισμό 17, με βάση τον οποίο προβλέπεται το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης, με τους προτεινόμενους κανονισμούς παρέχεται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας παράλληλα με την υποχρέωση που έχουν οι μαθητές να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, στον Κανονισμό 17, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ο διευθυντής μπορεί, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, να απαλλάξει μαθητή που δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα του, από την υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών. Με τη νέα αυτή διατύπωση συμφώνησε και η ΠΟΕΔ, αφού δεν παρέχεται το δικαίωμα σε όλους τους μαθητές να απαλλαγούν από το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο είναι όπως όλα τα μαθήματα υποχρεωτικό, αλλά παρέχεται το δικαίωμα αυτό μόνο στους μαθητές άλλων θρησκευμάτων ή δογμάτων, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να διασφαλίσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή του προς την επιτροπή, με ημερομηνία 9 Μαΐου 2008, ζήτησε τη διόρθωση μικρού λάθος που παρεισέφρησε στους κανονισμούς και δε διαπιστώθηκε έγκαιρα. Ειδικότερα, στον Κανονισμό 12, που αφορά την επανάληψη τάξης σε ειδικές περιπτώσεις, θα πρέπει να διαγραφεί η φράση “ή στην προδημοτική”, διότι, στην περίπτωση φοίτησης παιδιών στην προδημοτική, πολιτική του αρμόδιου υπουργείου είναι να παραχωρείται αναστολή φοίτησης στο δημοτικό. Η αναστολή φοίτησης ρυθμίζεται ήδη με βάση τον Κανονισμό 8(2)(β) των προτεινόμενων κανονισμών. Η πιο πάνω διόρθωση ενσωματώθηκε από την επιτροπή στο κείμενο των κανονισμών.

Η επιτροπή κατά την εξέταση των κανονισμών επέστησε ιδιαίτερα την προσοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο θέμα ασφάλειας των παιδιών, γι’ αυτό και απέστειλε προς τον αρμόδιο υπουργό σχετική επιστολή ζητώντας ενημέρωση για το κατά πόσο πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς σε θέματα πρώτων βοηθειών, ώστε σε κάθε σχολική μονάδα να υπηρετούν κατάλληλα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί.

Κατά τη μελέτη επίσης των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής ακούστηκαν οι απόψεις των εμπλεκόμενων μερών και ιδιαίτερα των εκπροσώπων της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι εξέφρασαν μερικές επιφυλάξεις ή εισηγήθηκαν κάποιες διαφοροποιήσεις για ορισμένες πρόνοιες των κανονισμών.

H επιτροπή, μετά τη συζήτηση και τα διάφορα επιχειρήματα και τις επεξηγήσεις που δόθηκαν από τους αρμοδίους ότι τα πλείστα θέματα που εγέρθηκαν μπορούν να τύχουν αντιμετώπισης και ρύθμισης μέσα από την έκδοση σχετικών εγκυκλίων ή με άλλο τρόπο, δεν έκρινε αναγκαία την υιοθέτηση των πιο πάνω εισηγήσεων εκτός από αυτήν που αφορά τη συμμετοχή του συνδέσμου γονέων στην Επιτροπή Επιλογής. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των πιο πάνω συνδέσμων γονέων εισηγήθηκαν τη συμμετοχή του συνδέσμου γονέων στην εν λόγω επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να επιλέγει ποια παιδιά θα φοιτήσουν σε συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται από την αρμόδια αρχή, με εξαίρεση εκείνα που θα φοιτήσουν στην προδημοτική τάξη. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο της σχολικής εφορίας, το διευθυντή του πλησιέστερου δημοτικού σχολείου και τη νηπιαγωγό ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί από την αρμόδια αρχή.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού κατά πλειοψηφία υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση για συμμετοχή και του συνδέσμου γονέων στην Επιτροπή Επιλογής, συμφώνησε με τους κανονισμούς και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί τελικά έχουν διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για τους κανονισμούς.

 

27 Mαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων