Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

Όπως είναι γνωστό, για την πιο πάνω πρόταση νόμου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κυκλοφόρησε στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση, με ημερομηνία 15 Απριλίου 2008. Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που διεξήχθηκαν και κατόπιν απόφασης της ολομέλειας του σώματος, που λήφθηκε κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2008, η υπό αναφορά πρόταση νόμου παραπέμφθηκε για επανεξέταση από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών επανεξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2008. Στα πλαίσια της επανεξέτασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξέφρασε τη διαφωνία του για την προτεινόμενη ρύθμιση στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ερμηνευτική διάταξη για την έννοια του όρου “έννομο συμφέρον”. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έννοια του όρου “έννομο συμφέρον” είναι έννοια που προβλέπεται στο σύνταγμα και δεν μπορεί ο νομοθέτης να ερμηνεύει ή να αναδιατυπώνει ένα συνταγματικό όρο, αφού την αποκλειστική δικαιοδοσία να ερμηνεύει νόμους -και ιδιαίτερα το σύνταγμα- έχει μόνο το δικαστήριο. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό ο νομοθέτης να δεσμεύει το δικαστήριο στο πώς θα ερμηνεύσει τον όρο αυτό σε κάθε περίπτωση που εξετάζει ξεχωριστά.

Επιπρόσθετα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξέφρασε τη διαφωνία του και σε σχέση με την πρόνοια της πρότασης σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα να προσβάλουν απόφαση, πράξη ή παράλειψη που αφορά άμεσα τα ίδια ή που θίγει τα συμφέροντα της ολότητας ή σημαντικού μέρους των μελών τους, καθώς και απόφαση, πράξη ή παράλειψη που θίγει συμφέροντα που προστατεύονται από τους σκοπούς τους, εφόσον η προστασία των συμφερόντων αυτών εμπίπτει στους σκοπούς τους. Όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με νόμο η παραχώρηση δικαιωμάτων πέραν αυτών που προνοεί το σύνταγμα, στην προκειμένη περίπτωση το άρθρο 146 του συντάγματος.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τις θέσεις που εξέφρασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου επιφυλάχθηκε να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του στην επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εμμένουν στις αρχικές τους τοποθετήσεις, όπως αυτές καταγράφονται στην έκθεση που κυκλοφόρησε στην ολομέλεια της Βουλής στις 15 Απριλίου 2008.

27 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων