Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες׃

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Ελένη Θεοχάρους Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κουκουμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαΐου 2008. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 12 Ιουνίου 2006.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι η υπό εξέταση συμφωνία έχει τη μορφή κλασικής συμφωνίας σύνδεσης, η οποία θα ενισχύσει τους δεσμούς και θα επεκτείνει τις σχέσεις της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της συμφωνίας, οι στόχοι της σύνδεσης που εγκαθιδρύεται είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

1. Η στήριξη των προσπαθειών της Αλβανίας για ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

2. Η στήριξη τόσο της πολιτικής, οικονομικής και θεσμικής σταθερότητας στην Αλβανία όσο και της σταθερότητας στην περιοχή.

3. Η δημιουργία κατάλληλου πλαισίου διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου που θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων μεταξύ των μερών.

4. Η στήριξη των προσπαθειών της Αλβανίας, για να αναπτύξει την οικονομική και διεθνή συνεργασία της, μεταξύ άλλων, μέσω της εναρμόνισης της νομοθεσίας της με εκείνη της Κοινότητας.

5. Η στήριξη των προσπαθειών της Αλβανίας για την ολοκλήρωση της μετάβασής της σε μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και για την ανάπτυξη σταδιακά μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Μαΐου 2008

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων