Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Ντίνα Ακκελίδου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Απριλίου και 22 Μαΐου 2008. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Συνδέσμου Ιατρικής Φυσικής και Βιοϊατρικής Μηχανικής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος των φυσικών ιατρικής.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη δημιουργία Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής, το οποίο είναι θα αρμόδιο για την εγγραφή φυσικών ιατρικής και για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σ’ αυτό δυνάμει του προτεινόμενου νόμου.

2. Την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Φυσικών Ιατρικής.

3. Τα προσόντα και τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο.

4. Τη σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου και τη ρύθμιση της πειθαρχικής διαδικασίας.

5. Την ίδρυση Συλλόγου Φυσικών Ιατρικής αποτελούμενου από όλους τους εγγεγραμμένους φυσικούς ιατρικής που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία.

6. Τον καθορισμό των ποινικών αδικημάτων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επέφερε στο κείμενο μικρές μόνο νομοτεχνικές αλλαγές, μετά από υπόδειξη των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

27 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων