Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2008. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκε και παρευρέθηκε στην επιτροπή ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, συνοδευόμενος από λειτουργό του τμήματός του.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 35 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, είναι η μετατροπή των τελών που προβλέπονται με τους υφιστάμενους κανονισμούς για επισκέψεις σε μουσεία και αρχαία μνημεία από λίρες σε ευρώ.

Σύμφωνα με το διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με τους τελευταίους, στην περίπτωση που τα υφιστάμενα τέλη ανέρχονται σε £1.00 μετατρέπονται σε €1,70 και στην περίπτωση που ανέρχονται σε £2 μετατρέπονται σε €3,40. Παράλληλα, το δελτίο εισόδου μιας (1) ημέρας που εκδίδει ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων έναντι τέλους £4 μετατρέπεται σε €6,80 και το δελτίο εισόδου για περίοδο επτά (7) ημερών έναντι τέλους £10 μετατρέπεται σε €17,10.

Ας σημειωθεί ότι με την προτεινόμενη στρογγυλοποίηση των εν λόγω τελών από €1,71 σε €1,70 το κράτος θα έχει ετήσια απώλεια των εισπράξεών του γύρω στα €10.500.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

19 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων