Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στην επιτροπή από την πρόεδρό της εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και από το μέλος της βουλευτή Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2008.

Η εν λόγω πρόταση νόμου ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης συζήτησης στην επιτροπή του αυτεπάγγελτου θέματος «Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια από την 1η Ιανουαρίου 2008, μετά την έναρξη της ισχύος των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας που αφορά τις απαιτήσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων», στα πλαίσια των οποίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, έτσι ώστε να ανασταλεί για δύο ακόμα χρόνια η ισχύς των προνοιών της που καθορίζουν τις απαιτήσεις για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σ’ αυτά.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, λόγω της τεράστιας έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού που παρατηρείται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προαναφερθέντος θέματος, ο πρόεδρος του ΠΙΣ, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, ανέλυσε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εξεύρεση νοσηλευτικού προσωπικού στην Κύπρο και στο εξωτερικό και ως εκ τούτου την αδυναμία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να στελεχώσουν τα νοσηλευτήρια με το διά νόμου απαιτούμενο προσωπικό. Ως αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, ο ίδιος ζήτησε να ανασταλεί περαιτέρω η ισχύς των προνοιών της νομοθεσίας που καθορίζουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, μέχρι να εκλείψει το πρόβλημα αυτό, και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό δεν καθίσταται εφικτό, να ανασταλεί η ισχύς των εν λόγω προνοιών για τουλάχιστο τρία χρόνια, έτσι ώστε να μην αναγκαστούν τα πλείστα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να κλείσουν.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων ζήτησαν επίσης να ανασταλεί η ισχύς των προνοιών της νομοθεσίας που αφορούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, μέχρι το Υπουργείο Υγείας να μεριμνήσει για την εξεύρεση τέτοιου προσωπικού, για να στελεχωθούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών εξέφρασαν αρχικά την έντονη ανησυχία τους στην ενδεχόμενη αναστολή της ισχύος των προνοιών της νομοθεσίας που καθορίζουν τις απαιτήσεις για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, δηλώνοντας ότι μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνα επίπεδα νοσηλείας προς τους πολίτες. Σε μεταγενέστερη όμως συνεδρία της επιτροπής για το ίδιο θέμα δήλωσαν ενώπιόν της πως δεν ενίστανται στη διετή αναστολή, νοουμένου ότι τα νοσηλευτήρια θα διαθέτουν στη βάρδια επαγγελματίες νοσηλευτές.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, με γραπτό σημείωμα που κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που υπάρχει στην Κύπρο, αλλά και το πρωταρχικό μέλημα για ασφάλεια των ασθενών, όπου και αν αυτοί νοσηλεύονται, συναίνεσαν στη διά νόμου παραχώρηση διετούς αναστολής της ισχύος των προνοιών της νομοθεσίας που καθορίζουν τις απαιτήσεις για νοσηλευτικό προσωπικό στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ δε διαφώνησαν με την προτεινόμενη αναστολή, νοουμένου ότι θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η νοσηλεία των πολιτών.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε πως ο προτεινόμενος νόμος πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η υφιστάμενη διά νόμου αναστολή ισχύος των συγκεκριμένων προνοιών.

Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και κυρίως την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και την τεράστια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που υπάρχει στην Κύπρο και στο εξωτερικό, εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί της προτάσεως νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

17 Απριλίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων