Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Κυπρίων Ευρωβουλευτών (Αποζημίωση και Συντάξεις) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Απριλίου και 5 Μαΐου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, καθώς και οι Κύπριοι ευρωβουλευτές κ. Αδάμος Αδάμου και Μάριος Ματσάκης.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου το οποίο να διέπει την αποζημίωση και συνταξιοδότηση των Κυπρίων ευρωβουλευτών κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει τα της εκλογής για ανάδειξη των Κυπρίων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει νομοθετικό κενό ως προς την παραχώρηση σύνταξης, αλλά και ως προς τις απολαβές τους, οι οποίες καταβάλλονται με πρόνοια του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη ρύθμιση, οι Κύπριοι ευρωβουλευτές που εξελέγησαν για την κοινοβουλευτική περίοδο 2004-2009 δε δικαιούνται καταβολή οποιωνδήποτε συνταξιοδοτικών ωφελημάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους άλλους ευρωβουλευτές.

Περαιτέρω, με βάση τα ισχύοντα σήμερα, παρέχεται στους ευρωβουλευτές η δυνατότητα να λαμβάνουν, με την εθελοντική από αυτούς καταβολή εισφορών, σύνταξη (επικουρική σύνταξη) από προαιρετικό ταμείο που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο συνιστά ιδιωτικό φορέα, χωρίς την καταβολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οποιασδήποτε εισφοράς.

Όπως δήλωσαν οι Κύπριοι ευρωβουλευτές, οι ίδιοι δε συμμετέχουν στο ταμείο αυτό, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκαθιστά αυτό που πρέπει να υπάρξει, δηλαδή μια θεσμοθετημένη ρύθμιση η οποία να έχει ως αποτέλεσμα την απόλυτη εξομοίωση με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που δικαιούνται να λαμβάνουν τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή, η πλειονότητα των ευρωβουλευτών λαμβάνουν ωφελήματα αντίστοιχα με αυτά που λαμβάνουν τα μέλη των εθνικών τους κοινοβουλίων, τα οποία καλύπτονται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των χωρών μελών.

Εντούτοις, σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, τροχοδρομείται η διαφοροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης με την εκλογή των νέων μελών του Ευρωκοινοβουλίου και με την έναρξη ισχύος του νέου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, που υπολογίζεται να ισχύσει από τον Ιούλιο του 2009, σύμφωνα με το οποίο οι απολαβές και τα ωφελήματα των ευρωβουλευτών θα καλύπτονται μελλοντικά από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και όχι από τους αντίστοιχους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, η ισχύς της νομοθετικής ρύθμισης που προτείνεται θα είναι προσωρινή, για να καλυφθεί το νομοθετικό κενό μέχρι το 2009. Συγκεκριμένα η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι αρχίζει από την 20ή Ιουλίου 2004, ημερομηνία έναρξης της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και θα λήξει την ημερομηνία έναρξης καταβολής στους ευρωβουλευτές των αντίστοιχων ή άλλων παρόμοιων ωφελημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτελέσματος της θέσπισης του «Ενιαίου Καθεστώτος των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αριθμό 2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ, και ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2005.

Όσον αφορά την καταβολή των ωφελημάτων αυτών από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Κύπριοι ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει η πρόθεση για εξομοίωση όλων των ευρωβουλευτών, ούτως ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των ωφελημάτων που λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές αναλόγως της χώρας προελεύσεως, και προωθούνται οι απαραίτητες διεργασίες προς εκπλήρωση του στόχου αυτού. Εντούτοις, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, θα παραχωρείται αρχικά το δικαίωμα επιλογής στις χώρες μέλη (opt-in/opt-out) για περίοδο πέντε χρόνων αναφορικά με το κατά πόσο θέλουν να τεθεί το νέο αυτό ενιαίο καθεστώς σε εφαρμογή άμεσα από το 2009 ή μεταγενέστερα.

Στο τελικό στάδιο της εξέτασης του όλου θέματος, οι Κύπριοι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι έχει ήδη καθυστερήσει πολύ η απαραίτητη αυτή νομοθετική ρύθμιση. Το θέμα, δήλωσαν, έχει τεθεί και συζητηθεί επανειλημμένα σε όλα τα επίπεδα και είναι καιρός πλέον να τακτοποιηθεί με τρόπο, ώστε οι Κύπριοι ευρωβουλευτές να λαμβάνουν τα ίδια ωφελήματα με αυτά των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ανέφεραν επίσης ότι, παρ’ όλο που το νομοσχέδιο θα μπορούσε να καλύψει περισσότερους τομείς, δηλώνουν ικανοποιημένοι με το περιεχόμενό του και τις προβλεπόμενες σ’ αυτό ρυθμίσεις και συμφωνούν με την ψήφισή του, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

6 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων