Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Γεώργιος Τάσου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 13 Μαρτίου 2007 μέχρι τις 6 Μαΐου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ), του Συνδέσμου Εισαγωγέων Οχημάτων, της Παγκύπριας Ένωσης Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών (ΠΕΕΑ), του Συνδέσμου Εμπορίας Ειδών Αυτοκινήτου (ΣΕΜΕΑ), της ΠΟΒΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου, του Κυπριακού Συνδέσμου Αγώνων Επιτάχυνσης (CYDRA), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Αυτοκινήτου, των Ανεξάρτητων Κυπριακών Λεσχών Αυτοκινητιστών και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας. Το ΚΕΒΕ, η Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ και Δ΄ (ΠΣΕΑ), καθώς και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Αυτοκινήτων (ΠΑΣΕΑ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι ο εκσυγχρονισμός των βασικών κανονισμών για τα μηχανοκίνητα οχήματα και την τροχαία κίνηση. Ειδικότερα, οι υπό αναφορά κανονισμοί περιλαμβάνουν πρόνοιες που αφορούν την οδική ασφάλεια, την πώληση, τη μεταβίβαση και την κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων και πρόνοιες που εναρμονίζουν τους εν λόγω κανονισμούς με τους περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμους και Κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, όπως αυτές κατατέθηκαν στη Βουλή, αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Τροποποιήσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια:

α. Καθίσταται υποχρεωτική η λειτουργία των πρόσθιων φανών των μοτοσικλετών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

β. Εκσυγχρονίζονται οι γενικές πρόνοιες που αφορούν τις υποχρεώσεις των οδηγών και επιβατών των μηχανοκίνητων οχημάτων για την πιο εύρυθμη και ασφαλή οδική κυκλοφορία.

γ. Εκσυγχρονίζονται οι πρόνοιες που αφορούν τις υποχρεώσεις των οδηγών και επιβατών μηχανοκίνητων δικύκλων, τρικύκλων και τετρακύκλων και εισάγεται πρόνοια για την προσωρινή κατακράτηση των οχημάτων αυτών, όταν ο οδηγός ή επιβάτης παραλείπει να φέρει προστατευτικό κράνος.

δ. Βελτιώνονται οι πρόνοιες που αφορούν τις υποχρεώσεις των οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων για την αναφορά οδικών δυστυχημάτων.

ε. Εισάγονται νέες λεπτομερείς πρόνοιες για τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης με τη χρήση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς επίσης και πρόνοιες για την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους, στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και στους κυκλικούς κόμβους.

2. Τροποποιήσεις, ώστε οι νέοι κανονισμοί να συνάδουν με τις τελευταίες τροποποιήσεις των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμων και Κανονισμών.

3. Τροποποιήσεις σχετικές με την πώληση, τη μεταβίβαση και την κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων:

α. Εισάγονται πρόνοιες για τη δημιουργία μητρώου εγγραφής αγωνιστικών μηχανοκίνητων οχημάτων, τον καθορισμό κριτηρίων εγγραφής και τον αποτελεσματικό έλεγχο της ασφαλούς χρήσης και οδικής κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών.

β. Αναθεωρούνται οι πρόνοιες για την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων, ώστε να ρυθμιστεί το θέμα των μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες, καθώς και τα θέματα της εγγραφής μεταχειρισμένων μοτοσικλετών, φορτηγών και ρυμουλκουμένων που εισάγονται από το εξωτερικό.

γ. Εισάγεται πρόνοια για τη διάθεση προς πώληση στο κοινό διακριτικών σημείων ταυτότητας μηχανοκίνητων οχημάτων.

δ. Εισάγεται πρόνοια για πρόσθετες υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και αγοραστή μηχανοκίνητου οχήματος σχετικά με τη μεταβίβαση του οχήματος και την ενημέρωση του Εφόρου.

ε. Αναθεωρούνται οι πρόνοιες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας και ρυθμίζεται η καταβολή τελών για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για μέρος του έτους.

στ. Αναθεωρούνται οι πρόνοιες για την εγγραφή και κυκλοφορία ρυμουλκούμενων οχημάτων σχετικά με τη ρυμούλκηση περισσότερων από ένα ρυμουλκουμένων και με το σύστημα πέδησης συγκεκριμένης κατηγορίας ρυμουλκουμένων.

Στο στάδιο της μελέτης των εν λόγω κανονισμών ενώπιον της επιτροπής οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις εξέφρασαν διάφορες απόψεις, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΕΑ, σχολιάζοντας τον προτεινόμενο Κανονισμό 8, που αφορά το φορτίο σε λεωφορεία, εισηγήθηκαν την τροποποίησή του, ώστε για το υπέρβαρο φορτίο που μεταφέρεται με το όχημα να μην ευθύνεται ο οδηγός. Παράλληλα, εισηγήθηκαν την τροποποίηση του προτεινόμενου Κανονισμού 60 που αφορά την άσεμνη ή απρεπή συμπεριφορά σε οχήματα δημόσιας χρήσης, ώστε να ευθύνεται ο πραγματικά υπαίτιος και όχι πάντα ο οδηγός.

Οι εκπρόσωποι των Ανεξάρτητων Κυπριακών Λεσχών Αυτοκινητιστών εισηγήθηκαν την τροποποίηση του προτεινόμενου Κανονισμού 10, ώστε να καθοριστεί επακριβώς το επιτρεπόμενο όριο θορύβου και να μην αφήνεται ο καθορισμός αυτός στην εξουσία του Εφόρου. Παράλληλα, εισηγήθηκαν την προσθήκη πρόνοιας στους κανονισμούς για επιτρεπόμενες μετατροπές οχημάτων.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΜΟ εισηγήθηκαν την τροποποίηση του προτεινόμενου κανονισμού που προβλέπει την εγγραφή στην Κυπριακή Δημοκρατία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από το εξωτερικό, ώστε η προβλεπόμενη ηλικία για σκοπούς εγγραφής να μειωθεί από τα πέντε στα τρία χρόνια.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ζήτησαν την άμεση έγκρισή τους από τη Βουλή.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή εισηγήθηκαν την προσθήκη στον προτεινόμενο κανονισμό, που αφορά την εγγραφή αγωνιστικού μηχανοκίνητου οχήματος, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας (FIM), η οποία είναι αρμόδια να εκδίδει πιστοποιητικό που περιέχει αιτιολογημένη σύσταση και βεβαίωση ότι οι προδιαγραφές του οχήματος συνάδουν με τους εγκεκριμένους τεχνικούς κανονισμούς της εν λόγω ομοσπονδίας. Παράλληλα, εισηγήθηκαν τη διαγραφή της υποπαγράφου (β) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 59 που αφορά την κατακράτηση του οχήματος για εβδομήντα δύο (72) ώρες, σε περίπτωση παράλειψης του οδηγού ή του προσώπου που μεταφέρεται να φέρει προστατευτικό κράνος. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκαν όπως προστεθεί στους κανονισμούς πρόνοια, ώστε και οι ποδηλάτες να είναι υποχρεωμένοι να φέρουν κράνος και οι προβλεπόμενες προδιαγραφές του τύπου των κρανών να γίνουν σαφέστερες.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Αυτοκινήτου εισηγήθηκαν όπως η εγγραφή αγωνιστικού μηχανοκίνητου οχήματος γίνεται κατόπιν έκδοσης πιστοποιητικού από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το οποίο να περιέχει αιτιολογημένη σύσταση και βεβαίωση ότι οι προδιαγραφές του οχήματος συνάδουν με τους εγκεκριμένους τεχνικούς κανονισμούς και όχι κατόπιν έκδοσης πιστοποιητικού από τις προτεινόμενες ομοσπονδίες. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν τη συμφωνία τους για δημιουργία μητρώου αγωνιστικών αυτοκινήτων και για καθορισμό των διαδικασιών διακίνησης των αυτοκινήτων αυτών μέσα στο οδικό δίκτυο.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και της ΣΕΜΕΑ εισηγήθηκαν την επίσπευση του θέματος που αφορά στον καθορισμό του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν την ανάγκη καθορισμού προδιαγραφών για επιτρεπόμενες μετατροπές οχημάτων. Την ίδια άποψη συμμερίστηκαν και οι εκπρόσωποι του CYDRA.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου συμφώνησε με την υφιστάμενη πρόνοια των κανονισμών που ορίζει τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) αρμόδια να εκδίδει πιστοποιητικό που περιέχει αιτιολογημένη σύσταση και βεβαίωση ότι οι προδιαγραφές του αγωνιστικού οχήματος για το οποίο ζητείται εγγραφή συνάδουν με τους εγκεκριμένους τεχνικούς κανονισμούς της εν λόγω ομοσπονδίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν της από όλους τους ενδιαφερόμενους, κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμόδιους να μελετήσουν τις θέσεις/εισηγήσεις που κατατέθηκαν στην επιτροπή και όπου είναι δυνατό και ορθό να προβούν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποίηση των προτεινόμενων κανονισμών. Ακολούθως η επιτροπή ζήτησε από τους ίδιους αρμόδιους όπως το αναθεωρημένο κείμενο με τις προτεινόμενες εισηγήσεις κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής για περαιτέρω συζήτηση.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, με βάση την πιο πάνω απόφαση της επιτροπής, μελέτησε εκ νέου τους προτεινόμενους κανονισμούς και, σε συνεννόηση με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και την αστυνομία, κατέληξε σε συγκεκριμένες εισηγήσεις, αντίγραφο των οποίων κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής. Να σημειωθεί ότι στις εισηγήσεις αυτές περιλαμβάνονται και εισηγήσεις οι οποίες δεν απασχόλησαν την επιτροπή στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών αυτών, αλλά ήταν το αποτέλεσμα περαιτέρω μελέτης του όλου θέματος από το υπουργείο, γι’ αυτό και κρίθηκε ότι είναι ορθό να ενσωματωθούν στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Οι υπό αναφορά εισηγήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, αντικαταστάσεις όρων και ορισμών στους βασικούς κανονισμούς, θέματα εγγραφής οχημάτων τα οποία εισάγονται ή μεταφέρονται μεταχειρισμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, θέματα ευθύνης του νέου ιδιοκτήτη μηχανοκίνητου οχήματος, θέματα φορτίων σε λεωφορεία και θέματα υποχρεώσεων οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τις πιο πάνω εισηγήσεις, όπως αυτές κατατέθηκαν ενώπιόν της, και επέφερε μικρές αλλαγές στο κείμενο των κανονισμών, οι οποίες έτυχαν της συναίνεσης των κυβερνητικών αρμόδιων.

Υπό το φως των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

 

6 Μαΐου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων