Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Νομίσματος (Παραχάραξη και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Απριλίου και στις 5 Μαΐου 2008. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της ερμηνείας του όρου “νόμισμα”, ώστε να καλύπτει, μετά την υιοθέτηση του ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο το ευρώ ως νομίμως κυκλοφορούν χρήμα όσο και την κυπριακή λίρα, για όσο χρονικό διάστημα θα γίνεται δεκτή για ανταλλαγή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Επίσης, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η αφαίρεση από το βασικό νόμο των ακολούθων:

1. Επικαλύψεις με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με κέρματα ευρώ.

2. Πρόνοιες που δε συνάδουν με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2003, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση που επιδιώκεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο αποσκοπεί στην εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι αφορά την παραχάραξη του νομίσματος και στον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, στον προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την προστασία ενάντια στην παραχάραξη και την κιβδηλεία, τη θέσπιση νέων ποινών και της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων για τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων, καθώς και την εισαγωγή μέτρων και διαδικασιών για τον εντοπισμό παραχαραγμένων νομισμάτων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με το εν λόγω νομοσχέδιο γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε η σχετική νομοθεσία να συνάδει με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Επιπρόσθετα, με βάση τους ίδιους εκπροσώπους, ο βασικός νόμος τροποποιείται, ώστε πρόσωπο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2182/2004 να είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, να τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €50.000. Οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2182/2004 απαγορεύουν την παραγωγή, πώληση, εισαγωγή και διανομή μεταλλίων και μαρκών που προσομοιάζουν με κέρματα ευρώ. Οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ανέφεραν επίσης ότι η χρηματική ποινή που επιβάλλεται (μέχρι €50.000) αφορά μόνο παραβάσεις σχετικές με νομίσματα και όχι με χαρτονομίσματα.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η εν λόγω χρηματική ποινή καθορίστηκε με βάση εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Νομικού Τμήματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που έκριναν ότι αυτή είναι ανάλογη με άλλες ποινές για συναφή αδικήματα και συνάδει απολύτως με το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ανέφεραν επίσης ότι η προτεινόμενη χρηματική ποινή θεωρείται αποτρεπτική και δε χρειάζεται να προνοείται και ποινή φυλάκισης, διότι κάτι τέτοιο δε θα ήταν ανάλογο με τις ποινές που επιβάλλονται για παρόμοια αδικήματα.

Σημειώνεται επίσης ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 6 Δεκεμβρίου 2007 και προνοούσε ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου την 1η Ιανουαρίου 2008, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της εξέτασής του στο διάστημα αυτό. Συναφώς, σύμφωνα και με σχετική επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2008, δεν είναι δυνατή η αναδρομική ισχύς του προτεινόμενου νόμου, καθότι περιέχει πρόνοιες που προβλέπουν αδικήματα και ποινές και ως γνωστόν οι ποινικές διατάξεις των νόμων δεν είναι δυνατό να έχουν αναδρομική ισχύ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

6 Μαΐου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων